15 februari 2017

CO₂-compensatie, waarom eigenlijk?

CO₂ blijft voor velen een vaag begrip. Want wat is CO₂? Hoe ziet een kilo CO₂ eruit? Of een ton? Hoeveel stoten wij er eigenlijk van uit? En kunnen we daar iets aan doen?

CO₂ blijft voor velen een vaag begrip. Want wat is CO₂? Hoe ziet een kilo CO₂ eruit? Of een ton? Hoeveel stoten wij er eigenlijk van uit? En kunnen we daar iets aan doen? De energietransitie waar we nu in zitten heeft als ultieme doel om de aarde niet verder dan twee graden op te laten warmen. Met minder CO₂-uitstoot als het middel. De komende tijd ga ik CO₂ en onze CO₂-uitstoot inzichtelijk(er) maken en laten zien dat jij en ik makkelijk zelf stappen kunnen zetten om onze uitstoot te verminderen. Zonder dat we in de kou hoeven gaan zitten. Vandaag deel één over gas en CO₂-compensatie: wat is CO-gecompenseerd gas eigenlijk?

Van het gas af?

Kijk, uiteindelijk stoppen we liever vandaag dan morgen met gas. Maar ook bij een groen bedrijf als Vandebron weten we dat dit niet zomaar kan. Met de miljoenen huizen die op het Nederlandse gasnet zijn aangesloten, gaat volledig stoppen ook echt nog wel even duren. Daarom doen we aan het beste alternatief: de CO₂-uitstoot, veroorzaakt door je gasverbruik, compenseren we. Dat wil zeggen: we zorgen ervoor dat er op een andere plek in de wereld minder CO₂ wordt uitgestoten. Hierdoor wordt gas in feite ‘CO₂-neutraal’: er komt niet meer CO₂ in de lucht. Iedereen die gas afneemt via Vandebron, doet mee. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst.

Hoeveel CO₂ stoten wij uit met gas?

Tijd voor een rekensommetje: de CO₂-uitstoot van aardgas is ongeveer 1,8 kilogram per m3. Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt 1500m3 gas per jaar en stoot daarmee 2,7 ton CO₂ uit. Uitgebreide cijfers over de CO₂-uitstoot van een huishouden zijn niet te vinden, maar uit dit rapport van de overheid uit 2010 wordt uitgegaan van 7,3 ton CO₂ per huishouden. Dus: 2,7 Ton voor gasverbruik, 2,1 ton voor elektriciteitsverbruik en 1,5 ton voor autogebruik. En dan houden we nog geen rekening met vliegen, vleesconsumptie en andere vervuilers. Tijd om daar iets aan te doen, denk je niet?

Eigen invloed is niet gering

De berekening hierboven laat zien dat we best wel wat CO₂ uitstoten. Maar gelukkig kunnen jij en ik er makkelijk wat aan doen! De CO₂-uitstoot van je elektriciteit verminder je al door over te stappen naar écht groene stroom. De uitstoot van de auto kun je verminderen door wat vaker met de trein te gaan. Zeker nu de NS-treinen op groene stroom rijden!

Goeie energie van de Gold Standard

Ook de CO₂-uitstoot van je gasverbruik is te beperken. Natuurlijk door je gasverbruik te verminderen, maar ook door het gas dat je verbruikt op een andere plek te compenseren. Daarmee maak je je gasverbruik CO₂-neutraal.

Klinkt misschien tegenstrijdig, maar dat is het niet. Sterker nog, als je bij Vandebron zit gebeurt dit automatisch. Bij Vandebron compenseer je namelijk altijd je CO₂-uitstoot via de Gold Standard.

De Gold Standard is, je zou het niet denken, de gouden standaard onder de CO₂-compensatieprojecten. Het is niet één project, maar een keurmerk voor projecten. Een soort van Beter Leven-keurmerk, maar dan voor compensatieprojecten. Pas als een project aan de strenge eisen van de Gold Standard voldoet, komt ze in aanmerking voor het keurmerk. Zelf zegt de Gold Standard het volgende:

De belangrijkste eis is duidelijke feedback. Er moet aangetoond kunnen worden dat de CO₂-reductie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Bos moet al geplant of beschermd zijn, windmolens gebouwd, et cetera. Gesjoemel is niet mogelijk.

Eigen invloed

Door te kiezen voor CO₂-gecompenseerd gas en groene stroom, kunnen wij onze uitstoot al enorm verminderen. Overstappen naar Vandebron kost drie minuten en levert al snel 5 ton CO₂-besparing op! Kleine moeite, toch?

Liever gaan we helemaal van het gas af natuurlijk: voorkomen is beter dan genezen. En dat gaat uiteindelijk ook gebeuren. Nieuwe huizen worden niet meer aangesloten op het gasnet en oude(re) huizen worden omgebouwd tot nul-op-de-meter woningen. Met moderne technieken zoals warmtepompen, zonneboilers en vloerverwarming is gas niet meer nodig. Toch zal het nog jaren duren voordat we helemaal van het gas af zijn. Laten we tot die tijd er in ieder geval zorgen dat ons gasverbruik CO₂-neutraal is.

Geschreven door Koen de Brauw

Koen is voormalig copywriter. Hij is geïnteresseerd in innovatie, de energietransitie en de diepere krochten van de energiemarkt.

Deel dit artikel
Tags
Klimaat