CO2-compensatie, waarom eigenlijk?

CO2 blijft voor velen een vaag begrip. Want wat is CO2? Hoe ziet een kilo CO2 eruit? Of een ton? Hoeveel stoten wij er eigenlijk van uit? En kunnen we daar iets aan doen?

CO2 blijft voor velen een vaag begrip. Want wat is CO2? Hoe ziet een kilo CO2 eruit? Of een ton? Hoeveel stoten wij er eigenlijk van uit? En kunnen we daar iets aan doen? De energietransitie waar we nu in zitten heeft als ultieme doel om de aarde niet verder dan twee graden op te laten warmen. Met minder CO2-uitstoot als het middel. De komende tijd ga ik CO2 en onze CO2-uitstoot inzichtelijk(er) maken en laten zien dat jij en ik makkelijk zelf stappen kunnen zetten om onze uitstoot te verminderen. Zonder dat we in de kou hoeven gaan zitten. Vandaag deel één over gas en CO2-compensatie: wat is CO2-gecompenseerd gas eigenlijk?

Van het gas af?

Kijk, uiteindelijk stoppen we liever vandaag dan morgen met gas. Maar ook bij een groen bedrijf als Vandebron weten we dat dit niet zomaar kan. Met de miljoenen huizen die op het Nederlandse gasnet zijn aangesloten, gaat volledig stoppen ook echt nog wel even duren. Daarom doen we aan het beste alternatief: de CO2-uitstoot, veroorzaakt door je gasverbruik, compenseren we. Dat wil zeggen: we zorgen ervoor dat er op een andere plek in de wereld minder CO2 wordt uitgestoten. Hierdoor wordt gas in feite ‘CO2 neutraal’: er komt niet meer CO2 in de lucht. Iedereen die gas afneemt via Vandebron, doet mee. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst.

Hoeveel CO2 stoten wij uit met gas?

Tijd voor een rekensommetje: de CO2-uitstoot van aardgas is ongeveer 1,8 kilogram per m3. Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt 1500m3 gas per jaar en stoot daarmee 2,7 ton CO2 uit. Uitgebreide cijfers over de CO2-uitstoot van een huishouden zijn niet te vinden, maar uit dit rapport van de overheid uit 2010 wordt uitgegaan van 7,3 ton CO2 per huishouden. Dus: 2,7 Ton voor gasverbruik, 2,1 ton voor elektriciteitsverbruik en 1,5 ton voor autogebruik. En dan houden we nog geen rekening met vliegen, vleesconsumptie en andere vervuilers. Tijd om daar iets aan te doen, denk je niet?

Eigen invloed is niet gering

De berekening hierboven laat zien dat we best wel wat CO2 uitstoten. Maar gelukkig kunnen jij en ik er makkelijk wat aan doen! De CO2-uitstoot van je elektriciteit verminder je al door over te stappen naar écht groene stroom: windenergie van Leo en Willemien uit Zeewolde, bijvoorbeeld. De uitstoot van de auto kun je verminderen door wat vaker met de trein te gaan. Zeker nu de NS-treinen op groene stroom rijden!

Goeie energie van de Gold Standard, Justdiggit en Original Beans

Ook de CO2-uitstoot van je gasverbruik is te beperken. Natuurlijk door je gasverbruik te verminderen, maar ook door het gas dat je verbruikt op een andere plek te compenseren. Daarmee maak je je gasverbruik CO2-neutraal.

Klinkt misschien tegenstrijdig, maar dat is het niet. Sterker nog, als je bij Vandebron zit gebeurt dit automatisch. Bij Vandebron doe je namelijk altijd mee aan één van drie CO2-compensatieprojecten: de Gold Standard, Justdiggit en Original Beans. Bij het aanmeldproces kun je zelf kiezen welk project je het liefst steunt. In dit blog wil ik het eerste project introduceren, de andere twee zullen in volgende blogs aan bod komen.

Goed, de Gold Standard dus. De Gold Standard is, je zou het niet denken, de gouden standaard onder de CO2-compensatieprojecten. Het is niet één project, maar een keurmerk voor projecten. Een soort van Beter Leven-keurmerk, maar dan voor compensatieprojecten. Pas als een project aan de strenge eisen van de Gold Standard voldoet, komt ze in aanmerking voor het keurmerk. Zelf zegt de Gold Standard het volgende:

De belangrijkste eis is duidelijke feedback. Er moet aangetoond kunnen worden dat de CO2-reductie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Bos moet al geplant of beschermd zijn, windmolens gebouwd, et cetera. Gesjoemel is niet mogelijk. Kiezen voor de Gold Standard is dus een goede en betrouwbare optie, waarbij je zeker weet dat je gas CO2-neutraal is.  

Eigen invloed

Door te kiezen voor CO2-gecompenseerd gas en groene stroom, kunnen wij onze uitstoot al enorm verminderen. Overstappen naar Vandebron kost drie minuten en levert al snel 5 ton CO2-besparing op! Kleine moeite, toch?

Liever gaan we helemaal van het gas af natuurlijk: voorkomen is beter dan genezen. En dat gaat uiteindelijk ook gebeuren. Nieuwe huizen worden niet meer aangesloten op het gasnet en oude(re) huizen worden omgebouwd tot nul-op-de-meter woningen. Met moderne technieken zoals warmtepompen, zonneboilers en vloerverwarming is gas niet meer nodig. Toch zal het nog jaren duren voordat we helemaal van het gas af zijn. Laten we tot die tijd er in ieder geval zorgen dat ons gasverbruik CO2-neutraal is.

Benieuwd geworden naar onze andere CO2-compensatieprojecten? In het volgende blog meer over ons nieuwste project: Justdiggit.

Geschreven door Koen de Brauw

Koen is voormalig copywriter. Hij is geïnteresseerd in innovatie, de energietransitie en de diepere krochten van de energiemarkt.

Deel dit artikel