28 oktober 2022

14 mogelijkheden voor snellere CO₂-reductie in Nederland

In 2050 moet Nederland CO₂-neutraal zijn. Om dat te bereiken moeten we onze uitstoot op grote schaal reduceren. In dit artikel noemen we 14 mogelijkheden.

CO₂-uitstoot in Nederland

Door de toename van broeikasgassen in de atmosfeer neemt de opwarming van de aarde toe. Dat zorgt voor klimaatverandering en heeft allerlei nare gevolgen. Zoals extreem weer, hittegolven, overstromingen, droogte, tekort aan drinkwater, milieuvervuiling, uitstervende diersoorten en nog veel meer. 

CO₂ is het belangrijkste broeikasgas. CO₂-uitstoot wordt vooral veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas. In 2020 stootten we in Nederland 165 megaton CO₂ uit. De verdeling van deze uitstoot ziet er zo uit:

Wat kunnen we zelf doen?

De overheid heeft als doel gesteld om in 2050 CO₂-neutraal te zijn. Door duurzamer te leven en bewust om te gaan met energie, kunnen we zelf een steentje bijdragen aan minder CO₂-uitstoot. De grootste impact maak je door bewust te consumeren. 

Dat doe je door bijvoorbeeld geen (of minder) vlees te eten, met de trein op vakantie te gaan, het ov te verkiezen boven de auto, minder energie te verbruiken en over te stappen op een duurzame energieleverancier.

CO₂-reductie op grote schaal

Op grote schaal minder CO₂ uitstoten kan op verschillende manieren. Jaarlijks brengt EBN de infographic Energie In Cijfers uit. De cijfers over energieverbruik en uitstoot in Nederland worden op een rij gezet, maar er worden ook mogelijkheden aangedragen om CO₂-uitstoot op grote schaal terug te dringen.

Hieronder zetten we deze mogelijkheden op een rij. Elke oplossing heeft zo zijn voor- en nadelen.

1. Duurzamere staalproductie

Machines op grote schaal vervangen door duurzame alternatieven is een slimme manier om CO₂-reductie in Nederland te behalen. Bijvoorbeeld door 2,5 ton staal niet langer te produceren met een hoogoven op kolen, maar met een installatie op aardgas of waterstof en groene stroom. Door kolen te vervangen door aardgas besparen we 3,1 megaton CO₂ per jaar. En met watergas zelfs 3,8 megaton CO₂. 

2. Raffinaderij stapt over op hernieuwbare bronnen

Fabrieken veroorzaken veel uitstoot. Wanneer een raffinaderij met een capaciteit van 400.000 vaten olie per dag overstapt op hernieuwbare energie, levert dit een jaarlijkse besparing van 2,7 megaton CO₂ op. 

3. Isolatie verbeteren

Het isoleren van je woning is dé manier om thuis energie te besparen. Een woning zonder isolatie verbruikt namelijk vier keer meer energie dan een goed geïsoleerde woning. En minder energie betekent minder CO₂-uitstoot. Wanneer drie miljoen huiseigenaren de isolatie van hun eengezinswoning verbeteren, stoten ze 2,5 megaton CO₂ minder uit.

4. CO₂ opslaan in leeg gasveld

Om CO₂ uit de atmosfeer te houden, is het ook mogelijk om het op te slaan. Hier kunnen bijvoorbeeld lege gasvelden onder de zeebodem voor gebruikt worden. Dat doen we in Nederland al sinds 2004. Door deze methode toe te passen op een groot industriegebied, kan 2,5 megaton CO₂ afgevangen en opgeslagen worden.

5. Autogebruik halveren

Mobiliteit is verantwoordelijk voor 19% van de CO₂-uitstoot van Nederland. Wanneer twee miljoen benzineautorijders hun autogebruik halveren, en in plaats daarvan de fiets pakken, neemt CO₂-uitstoot met 2,1 megaton af.

6. Zonnepanelen plaatsen

Met zonnepanelen wek je zelf groene energie op. Zonder CO₂-uitstoot. Als twee miljoen huiseigenaren tien zonnepanelen op het dak leggen, besparen we in Nederland 1,8 megaton CO₂ per jaar.

7. Benzineauto’s vervangen door elektrische auto’s

Elektrisch rijden is de toekomst. Als twee miljoen autobezitters hun benzineauto verruilen voor een stekkerauto, reduceren we 1,6 megaton CO₂. Zodra het aandeel groene stroom verder groeit, neemt deze uitstoot nog verder af.

8. Aardgas vervangen door groen gas

Door het aardgasverbruik van één miljoen huishoudens te vervangen door groen gas kan 1,5 megaton CO₂-uitstoot gereduceerd worden. Groen gas wordt momenteel maar beperkt opgewekt. Er zijn helaas niet voldoende grondstoffen om grijs gas te vervangen.

9. Kernenergie opwekken

Kernenergie is niet 100% duurzaam. Maar het is wel een stuk schoner dan de verbranding van fossiele brandstoffen. Door een nieuwe kerncentrale te bouwen, hoeven we minder stroom op te wekken met aardgas. Dat kan een besparing van 1,3 megaton CO₂ als gevolg hebben. 

Toch vinden we dit bij Vandebron niet de beste oplossing. Lees hier waarom.

10. Cv-ketels vervangen door warmtenet

De meeste Nederlanders gebruiken een cv-ketel voor verwarming en warm water in huis. Door 400.000 woningen aan te sluiten op een warmtenet (met geothermie als bron) wordt 0,5 megaton CO₂ bespaard.

11. HR-ketels vervangen door warmtepomp

Een warmtepomp werkt op elektriciteit, terwijl een cv-ketel op gas werkt. Dat laatste is veel schadelijker voor het milieu. Als een miljoen huiseigenaren van een eengezinswoning overstappen op een warmtepomp, besparen we 0,4 megaton CO₂ per jaar.

12. Gas winnen i.p.v. importeren

Nederland importeert gas uit het buitenland, maar wint het ook zelf in het Groningenveld. Bij de behandeling en transport van gas komt veel meer CO₂ vrij. Door een miljard m³ gas extra te winnen in Nederland zelf (en dus minder te importeren) kan 0,4 megaton CO₂ bespaard worden. 

Geen ideale oplossing, vinden we bij Vandebron. We stimuleren onze klanten liever om juist minder energie te verbruiken en waar mogelijk helemaal van het gas af te gaan.

13. Vliegreizen vervangen door de trein

Treinen is veel duurzamer dan vliegen. Wanneer de helft van de reizen tussen Londen en Parijs voortaan met de trein wordt afgelegd, in plaats van het vliegtuig, wordt jaarlijks 0,3 megaton CO₂ minder uitgestoot.

14. Industrie stapt over op warmtepomp

Duurzame technieken op grote schaal toepassen, maakt ook flinke impact. Wanneer de voedingsindustrie en de papier- en kartonindustrie overstappen op warmtepompen, komt er 0,2 megaton CO₂ minder in de lucht.

100% duurzame energie, 100% van de tijd

Bij Vandebron zetten we ons elke dag in voor onze missie: 100% duurzame energie, 100% van de tijd. En dat zo snel mogelijk. Daarbij richten we ons alleen op échte groene energiebronnen: zon, wind en bio-energie. Daarbij komt 0 gram CO₂ vrij. 

Doe je mee? Ondanks de hoge energieprijzen ben je altijd welkom om te kiezen voor écht groene energie van Vandebron.

Geschreven door Stefan van de Wetering

Stefan is freelance tekstschrijver. Hij woont in een gasloos huis, heeft twaalf zonnepanelen en spaart voor een elektrische auto.

Deel dit artikel
Tags
Actueel