Privacy

Vandebron behandelt je gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft. In deze privacyverklaringen worden onze maatregelen en afspraken hierover beschreven, inclusief de soorten informatie die we van je ontvangen en verzamelen en hoe en met wie we deze informatie gebruiken en delen.

Privacyverklaring energielevering

Deze privacyverklaring is van toepassing op www.vandebron.nl (hierna te noemen “Website”) en alle diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen (hierna te noemen “Diensten”) en is geldig vanaf 12 mei 2020.

Privacyverklaring elektrisch rijden

Deze aanvullende privacyverklaring is specifiek van toepassing op onze diensten voor elektrisch rijden zoals de Vandebron EV-applicatie, de Vandebron Laadpas en Thuisladen en is geldig vanaf 20 december 2021.

Privacyverklaring dag- en kwartierstanden

Deze aanvullende Privacyverklaring is specifiek van toepassing op de gegevens die wij ontvangen nadat je ons toestemming hebt gegeven voor het uitlezen van je slimme meter en is geldig vanaf 28 april 2023.

Responsible disclosure

Melding van beveiligingslekken door responsible disclosure. Bij Vandebron vinden we de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan een zwakke plek toch voorkomen. Als je een zwakke plek in één van onze systemen vindt, horen wij dat graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.

Cookieverklaring

Privacy meldpunt voor bedrijven en particulieren / Privacy contact point for companies and individuals: meldpunt@vandebron.nl