8 september 2023

Energietransitie: Wat is het en wat zijn de grote uitdagingen?

De energietransitie is de oplossing voor het klimaatprobleem. Wat houdt die transitie in, wat zijn de uitdagingen en wat kun jij doen om hem te versnellen?

In het kort

  • De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

  • Het is nodig vanwege klimaatverandering en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

  • Nederland heeft doelen gesteld om de CO2-uitstoot te verminderen: 49% in 2030 en 95% in 2050. Het slagen van de energietransitie is daarvoor noodzakelijk.

  • Uitdagingen zijn onder andere het vergroten van groene energiebronnen, het afstemmen van vraag en aanbod, energieopslag en het vergroten van de capaciteit van het stroomnet.

Wat is de energietransitie?

Met de energietransitie bedoelen we de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Dus geen vervuilende energiebronnen als olie en gas meer, maar alleen nog maar groene stroom gebruiken.

Waarom is de energietransitie nodig?

Het slagen van de energietransitie is noodzakelijk om verschillende redenen. De eerste is klimaatverandering, wat de grootste uitdaging van onze tijd is. Door de overgang naar duurzame energiebronnen kunnen we de uitstoot van broeikasgassen verminderen, waardoor we de opwarming van de aarde kunnen tegengaan.

Ook is het belangrijk om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te beperken. Deze brandstoffen zijn op een gegeven moment op en de winning en het gebruik ervan brengt grote schade toe aan milieu en gezondheid. Groene energiebronnen hebben die nadelen niet. 

Wat zijn de belangrijke jaartallen?

In 2030 moet Nederland 49% minder CO2 uitstoten vergeleken met 1990. En in 2050 moet de uitstoot met 95% zijn afgenomen. 

Dat zijn de doelen die Nederlandse bedrijven, organisaties en de politiek hebben vastgesteld in het Klimaatakkoord. Dit akkoord komt voort uit het Klimaatverdrag van Parijs, waarin 195 landen hebben afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 °C in 2050. Om dat te realiseren moeten we onze fossiele brandstofverslaving de baas worden.

Hoe draagt de energietransitie daar aan bij? Daar zijn weer afspraken over gemaakt in het Energieakkoord. De doelen zijn bijvoorbeeld een energiebesparing van gemiddeld 1,5 procent per jaar in Nederland en jaarlijks het aandeel duurzame energieopwekking vergroten.

Wat zijn de grootste uitdagingen?

We moeten een manier bedenken om 100% van de tijd in onze energiebehoefte te voorzien met groene energie, zoals windenergie, bio-energie en zonne-energie. Gewoon wat weilanden volgooien met zonnepanelen en windmolens? Helaas komt er wel wat meer bij kijken. 

Meer energiebronnen realiseren

Momenteel komt slechts 14% van onze energievraag uit duurzame bronnen. We hebben dus nog veel meer installaties nodig om aan onze (toekomstige) energievraag te voldoen. Ook moeten we blijven innoveren om de efficiëntie van zonnepanelen en windturbines te verbeteren en ze toegankelijk te maken voor iedereen.

Vraag en aanbod afstemmen

Windenergie en zonne-energie zijn niet de hele dag beschikbaar. In de winter zijn de dagen bijvoorbeeld korter. Zonnepanelen leveren dan gemiddeld zeven keer minder op dan in de zomermaanden, terwijl we juist vijf keer meer stroom gebruiken.

Energie opslaan

Momenteel moet opgewekte energie direct gebruikt worden. Opslaan voor later gebruik is nog lastig en zeer kostbaar. Ook al worden er mooie projecten gestart rondom opslag van duurzame energie, is innovatie nodig om het op landelijke schaal inzetbaar te maken.

Capaciteit van het stroomnet vergroten

We hebben op veel plaatsen in Nederland nu al te maken met een overvol stroomnet. En we gaan nog veel meer elektriciteit nodig hebben. Het huidige stroomnet zal daarom verstevigd moeten worden. Dat is niet van de een op de andere dag gepiept.

Grijze energie uitbannen

Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan moeten we volledig overstappen naar elektrische apparaten. Uiteindelijk zullen alle benzineauto’s, cv-ketels en andere fossiele brandstofslurpers vervangen moeten worden. Dat is een flinke onderneming. Dankzij technologische innovatie zien we wel dat er steeds meer mogelijk is. Denk aan warmtepompen voor verwarming en koeling, elektrische kooktoestellen en elektrische auto's

Weerstand

Mensen zijn gewend aan de bestaande infrastructuur en verandering kan ongemak met zich meebrengen. De energietransitie vraagt om aanpassingen in het dagelijks leven, nieuwe apparaten in en rond het huis en meer windmolen- en zonnepanelenparken in de omgeving. Niet iedereen is even enthousiast over die veranderingen, waardoor weerstand ontstaat.

Gebrek aan samenwerking

De samenwerking en coördinatie tussen verschillende sectoren en beleidsniveaus loopt nog niet soepel. De energietransitie vereist een gecoördineerde inspanning van de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Om er een succes van te maken, moeten we er met z’n allen voor gaan!

Wat doet de overheid?

Het beleid van de overheid is vooral gericht op het aantrekkelijk maken van groene energie. Zo wordt duurzaamheid bij particulieren en bedrijven gestimuleerd met subsidies en het bieden van (belasting)voordelen voor duurzame investeringen. 

Daarnaast worden CO2-heffingen opgelegd aan vervuilende industrieën om ze aan te moedigen hun uitstoot te verminderen. 

Wat doet Vandebron?

Als energieleverancier speelt Vandebron een actieve rol in de energietransitie. Met onze aangesloten groene energiebronnen leveren we 100% groene energie van eigen bodem aan onze klanten. We werken samen met lokale energiecoöperaties en boeren om duurzame projecten te realiseren en zo de energietransitie te versnellen.

Maar dat is niet alles. We moeten 100% duurzame energie 100% van de tijd beschikbaar maken. Daarom blijven we bij Vandebron innoveren om slimmer om te gaan met duurzame energie en onze missie werkelijkheid te maken.

Wat kun je zelf doen?

Jij kunt ook een belangrijke rol spelen in de energietransitie! Hier zijn enkele manieren waarop je zelf een steentje kunt bijdragen:

Energie besparen

Ga bewust om met energieverbruik in je dagelijks leven. Schakel elektrische apparaten uit wanneer je ze niet gebruikt, gebruik ledlampen en verwarm geen ruimtes waar je niet bent. Extra voordeel is dat je meteen op je energierekening bespaart. Lees hier meer tips om thuis energie te besparen

Isoleren

Door isolatie aan te brengen heb je minder energie nodig om je huis op temperatuur te krijgen. Warme lucht kan er minder makkelijk uit en koude lucht komt er niet zomaar in. Voor een slecht geïsoleerde woning is dit de beste manier om energie te besparen en zo de energietransitie een handje te helpen. En je huis wordt er nog meer waard van ook! 

Duurzame installaties plaatsen

Overweeg het installeren van zonnepanelen op je dak. Hiermee wek je je eigen groene energie op en verlaag je je afhankelijkheid van het elektriciteitsnet. Daarnaast kun je denken aan andere duurzame installaties zoals zonneboilers voor warm water of een warmtepomp voor verwarming.

Overstappen op een groene energieleverancier

Kies ervoor om over te stappen naar een groene energieleverancier zoals Vandebron. Door voor groene energie te kiezen, stimuleer je de vraag naar duurzame bronnen en ondersteun je de groei van groene energieprojecten. Op die manier draag je direct bij aan de energietransitie en help je de wereld groener te maken.

Vervoer verduurzamen

Denk na over manieren om je vervoer te verduurzamen. Overweeg de aanschaf van een elektrische auto of maak vaker gebruik van de fiets of het openbaar vervoer. Door te kiezen voor milieuvriendelijke vervoersopties zijn minder fossiele brandstoffen nodig.

Bewustwording creëren in je netwerk

Leer meer over klimaat- en energieonderwerpen en deel deze kennis met anderen. Door bewustwording te creëren en informatie te delen, kun je anderen inspireren om ook duurzame keuzes te maken. Samen kunnen we een verschil maken en de energietransitie versnellen.

Conclusie

De energietransitie is een enorme onderneming. Maar het is cruciaal dat ie slaagt. Overstappen naar een groene energieleverancier zoals Vandebron kan daarbij helpen door de vraag naar duurzame energie te stimuleren en groene energieprojecten te ondersteunen. Help je mee om samen met ons zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie in Nederland te gaan?

Geschreven door Stefan van de Wetering

Stefan is freelance tekstschrijver. Hij woont in een gasloos huis, heeft twaalf zonnepanelen en spaart voor een elektrische auto.

Deel dit artikel
Tags
Goeie energieWindenergieZonne-energieKlimaatBeleidKennisbankVandebron