31 mei 2024

Ontwikkeling van de energieprijzen

Vorig jaar zijn de energieprijzen tot ongekende hoogtes gestegen. Waardoor kwam dit? En zijn de energietarieven inmiddels weer stabiel? In dit artikel delen we de laatste ontwikkelingen rondom de energieprijzen.

Laatste update: 31 mei 2024

Actuele energieprijzen

In mei 2024 was de gemiddelde gasprijs 49 cent en de gemiddelde stroomprijs 12 cent. Het gaat hierbij om de kale prijzen van een variabel contract van Vandebron. Dit is dus exclusief belastingen, netbeheerkosten en vaste leveringskosten. 

Energieprijzen in een grafiek

Wanneer we de gemiddelde maandelijkse gasprijzen en stroomprijzen op een grafiek plotten, wordt duidelijk dat we in 2022 met extreme energieprijzen te maken hadden. Sindsdien zijn de prijzen gedaald en het afgelopen jaar gestabiliseerd.

Dit zijn de gemiddelde kale stroomprijzen per maand voor een variabel contract, exclusief overheidsheffingen, netbeheerkosten en vaste leveringskosten.

Ontwikkeling van de energieprijzen

Hoge energietarieven in 2022

In 2022 hebben we extreem hoge energieprijzen gezien. Door de vreselijke oorlog in Oekraïne - die nog altijd maar doorgaat - is de energiemarkt onder druk komen te staan. Onze afhankelijkheid van Russisch gas is daar de belangrijkste oorzaak van.

Het absolute hoogtepunt vond plaats in augustus van 2022. De Europese gasprijs bereikte op een zeker moment een record van € 350 per MWh. Dit staat gelijk aan ongeveer € 3,50 per m³ gas.

Dit naar aanleiding van de teruggebrachte levering via Nordstream 1, een belangrijke pijpleiding voor het transport van Russisch gas. Maar ook andere factoren speelden een rol, zoals de extreme droogte in Europa.

Energietarieven in 2023

In 2023 zagen we de energieprijzen weer dalen en stabiliseren. Dit kwam vooral doordat de gasvoorraden weer aangevuld werden. Ook het milde weer en energiebesparende gedrag hebben een belangrijke rol gespeeld.

In de lente en zomer hebben de energietarieven geen gekke sprongen gemaakt. En omdat de gasvoorraden voldoende zijn aangevuld, bleven de gasprijzen ook laag in de winter.

Verwachting energieprijzen in 2024

Zolang de situatie blijft zoals hij is, verwachten we dat de energieprijzen stabiel blijven. Maar of dat ook daadwerkelijk zo zal zijn, is natuurlijk onmogelijk om te voorspellen.

Omdat we afhankelijk zijn van andere (niet-Europese) landen voor de levering van gas, blijft het koffiedik kijken wat betreft de toekomstige energieprijzen. Dat is in 2022 wel gebleken.

Opbouw van energietarieven

Energieleveranciers kopen stroom en gas in op de energiemarkt. Als consument sluit je een energiecontract af waarin je prijsafspraken maakt voor de afname van deze ingekochte energie. 

Maar dit zijn niet de enige kosten die je maakt. Je betaalt bijvoorbeeld ook netbeheerkosten, btw en andere belastingen. In ons artikel ‘Hoe wordt mijn energierekening opgebouwd?’ lees je er alles over.

Ontwikkeling van dynamische tarieven

Bij een dynamisch energiecontract kan de stroomprijs elk uur anders zijn. Ook kunnen de stroomprijzen verschillen ten opzichte van vaste en variabele contracten. Dat komt doordat deze stroom op een andere markt wordt ingekocht. Namelijk op de EPEX-markt, ook wel de spotmarkt genoemd.

Dit zijn de gemiddelde stroomprijzen per maand voor een dynamisch contract, inclusief overheidsheffingen, inkoopkosten en netbeheerkosten.

Veelgestelde vragen

Waarom bewegen de stroomprijzen mee met de gasprijzen?

Wanneer je naar de grafiek bovenaan dit artikel kijkt, zie je dat de stroomprijs meebeweegt met de gasprijs. Waarom is dat zo? De meeste stroom wordt (helaas) nog altijd opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Gas is één van de belangrijksten. En wanneer gas duurder wordt, stijgt de stroomprijs dus mee.

Waarom beweegt de prijs van groene stroom ook mee?

In Nederland is er maar één markt voor elektriciteit en gas. Alle energieproducenten in ons land leveren, ongeacht de manier van opwek, hun energie aan dit net. Het totale aanbod van energie op het energienet bepaalt de marktprijs. En omdat we dus maar één markt hebben, is deze prijs voor alle energieproducenten hetzelfde. Wanneer de prijs voor grijze stroom stijgt, stijgt die van groene stroom dus automatisch mee

Welke contractvormen worden momenteel aangeboden?

Tijdens de piek van de energiecrisis konden we bij Vandebron alleen energiecontracten aanbieden met variabele tarieven. Dit als gevolg van de hoge en onzekere prijsontwikkelingen. Gelukkig kunnen we met de huidige lagere prijzen weer vaste contracten aanbieden.

Hoe werkt het prijsplafond?

In 2023 was er een prijsplafond voor energie: een maximumprijs per kWh stroom en m³ gas. Sinds 2024 is deze regeling weer opgeheven. Lees er alles over in ons artikel over het prijsplafond

Hoe kan ik mijn energiekosten verlagen?

Dat doe je vooral door zuiniger met energie om te gaan. Dat is altijd een goed idee, maar zeker bij de huidige onzekerheid rondom energieprijzen. Op onze blog delen we regelmatig artikelen met tips en ideeën. Lees bijvoorbeeld deze tips om energie te besparen, bespaartips voor huurders en de verschillende manieren om zuiniger te verwarmen

Een dynamisch energiecontract kan ook financieel voordeel opleveren. Vooral wanneer je je energieverbruik kunt sturen en je op goedkope momenten verbruikt.

Profiteren energieleveranciers van hoge energieprijzen?

Hoge energieprijzen zijn geen pretje voor energieleveranciers. We moeten gas en stroom tegen een hoge prijs inkopen en dit met verlies doorverkopen aan klanten die een lagere prijs in hun contract hebben afgesproken. Nieuwe contracten worden uiteraard wel tegen hogere prijzen afgesloten: de inkoopprijs is immers hoger. Dat betekent niet dat er meer winst gemaakt wordt.

Bij Vandebron hanteren we bovendien een uniek verdienmodel. Wij ontvangen een vaste vergoeding per maand, waardoor wij de service kunnen leveren aan klanten. We verdienen dus niet meer wanneer onze klanten meer stroom verbruiken. Sterker nog: energiebesparing moedigen wij alleen maar aan!

Lees hier meer over dit onderwerp.

Tijd voor goeie energie

Nederland, maar ook de rest van Europa, is veel te afhankelijk van gas. Onze fossiele energieverslaving werd het afgelopen jaar op pijnlijke wijze blootgelegd. 

Dat moet anders, vinden we bij Vandebron. We moeten zo snel mogelijk over naar 100% groene energie én slimmer omgaan met ons energieverbruik. Namelijk door energie te verbruiken op het moment dat het groen wordt opgewekt. We helpen onze klanten daar bijvoorbeeld mee met de Groene stroom-voorspeller en een dynamisch energiecontract.

Meer informatie

Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet met de laatste ontwikkelingen rondom de energieprijzen. Blijf op de hoogte en lees meer informatieve artikelen op onze blog.

Geschreven door Stefan van de Wetering

Stefan is freelance tekstschrijver. Hij woont in een gasloos huis, heeft twaalf zonnepanelen en spaart voor een elektrische auto.

Deel dit artikel
Tags
ActueelBeleid