16 augustus 2022

Dit is waarom de energieprijzen blijven stijgen

De energieprijzen blijven door de aanhoudende onrust op de markt stijgen tot recordhoogtes. Grotendeels is dit te wijten aan de spanningen tussen Europa en Rusland. Maar er spelen ook een aantal andere zaken mee die de tarieven verder omhoog schroeven.

We zetten ze hieronder op een rij.

Click here for English.

Aanhoudende droogte

Je kunt er niet omheen: bijna heel Europa heeft deze zomer te maken met extreem warm weer en aanhoudende droogte. Volgens het Europees Waarnemingscentrum voor Droogte heeft 47% van het totale EU-oppervlak te maken met zorgwekkende droogte en geldt voor 17% een kritieke situatie. Door deze droogte ontstaan over het hele continent watertekorten waardoor ook de energieproductie in gevaar komt. Hoe dit zit? Dat leggen we hieronder uit. 

Minder energie uit Scandinavië

In Noorwegen wordt bijvoorbeeld bijna alle stroom opgewekt met behulp van waterkracht. Maar door de aanhoudende droogte zijn de waterstanden in de waterreservoirs lager dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Hoe minder water er beschikbaar is, hoe minder stroom wordt opgewekt uit waterkracht. En waar Noorwegen normaal gesproken stroom exporteert via onderzeese kabels naar Europa, werken ze nu aan een plan om de export mogelijk te beperken. Daardoor moeten andere landen op zoek naar alternatieven om aan hun energievraag te kunnen voldoen, waardoor de energieprijs in Europa verder omhoog schiet.

Lage waterstand rivieren

Een ander gevolg van de aanhoudende droogte is de lage waterstand van rivieren, waaronder de Rijn. Voor deze tijd van het jaar staat het water in de Rijn extreem laag. Een economisch probleem, want de Rijn is een van de belangrijkste rivieren van Europa als het gaat om transport. Door de lage waterstand kunnen schepen veel minder vracht vervoeren dan normaal en zijn er dus meer schepen nodig voor eenzelfde hoeveelheid vracht. Dit geldt ook voor het aanleveren van steenkool. In Duitsland - wat vooral inzet op kolen om van Russisch gas af te komen - kan door de lage waterstanden momenteel tot 50% minder steenkool over de rivieren worden vervoerd. Nu zien we bij Vandebron liever zo min mogelijk kolen verbranden, maar de grote vraag ernaar en het lastige transport zorgen wel voor een verdere stijging van de energieprijs. 

Kerncentrales in Frankrijk

Frankrijk is sterk afhankelijk van de energie uit hun kerncentrales. Maar het land kampt de laatste tijd met veel problemen rondom hun kernreactoren. Zo zijn er van de 56 centrales al 29 stilgelegd voor onderhoudswerk, maar ook door de aanhoudende hitte. De warmte zorgt er namelijk voor dat de temperatuur van het rivierwater stijgt, waarmee normaal gezien de kernreactoren worden afgekoeld. Het rivierwater is simpelweg te heet. Door het stilleggen van zoveel centrales moet Frankrijk inmiddels meer energie importeren dan het kan exporteren, wat ook weer voelbaar is voor de rest van de Europese energiemarkt.

Onrust op de markt

Bovenstaande punten in combinatie met het conflict tussen Rusland en Europa zorgen ervoor dat de onrust op de energiemarkt aanhoudt. De twijfel ontstaat of het Europa gaat lukken om voldoende gas te besparen om de komende winter te overleven en dat zie je terug in de stijgende energieprijzen. 

Om deze crises aan te pakken, nu en in de toekomst, hebben we iedereen nodig. De overheid, bedrijven en individuen. Daarbij moeten we kijken naar oplossingen die ons op de lange termijn gaan helpen. Het feit dat er nu massaal extra kolen worden verbrand om het gastekort op te vangen, gaat ons niet helpen om onze klimaatdoelen te behalen. Met ook weer alle gevolgen van dien. Dus laten we alles op alles zetten om ons energieverbruik waar kan te verminderen en in te zetten op de transitie naar 100% groen. 

Geschreven door Margo van Gils

Margo is brand marketeer bij Vandebron en enthousiasmeert anderen graag over de energietransitie.

Deel dit artikel
Tags
KennisbankKlimaatActueel