18 september 2022

Wordt er met deze hoge energieprijzen extra winst gemaakt?

Vandebron is een platform dat energiebronnen koppelt aan consumenten. De producenten van deze energiebronnen ontvangen de marktprijs voor hun opgewekte energie.

Deze marktprijs wordt vastgesteld op de stroombeurs EPEX SPOT. Daarnaast heeft de overheid een subsidie (SDE+) beschikbaar gesteld om duurzame energieproductie te stimuleren. Hoeveel subsidie duurzame energieproducenten krijgen, hangt af van de hoogte van de marktprijs. De marktprijs die producenten ontvangen voor hun opgewekte energie, wordt van de SDE+ afgetrokken. Bij een hoge marktprijs gaat de subsidie dus omlaag, of zelfs naar helemaal niets. Is de marktprijs juist heel laag, dan zijn de duurzame energieproducenten dankzij de subsidie toch verzekerd van een bepaald inkomen en rendement. 

Op dit moment ontvangen onze energiebronnen een hoge prijs voor hun energie. We snappen dat dit vragen oproept bij klanten, die zich afvragen of onze energiebronnen nu veel geld verdienen. De prijs ligt inderdaad een stuk hoger en dus de inkomsten ook. 

Daarentegen zijn de afgelopen twee corona jaren heel mager geweest voor energieproducenten. Door het vele thuiswerken was er minder vraag naar energie en door de zonnige dagen veel aanbod, waardoor de prijs laag was. Het laat dus zien dat de markt heel erg fluctueert. Een voordeel van de huidige marktprijzen is dat er door de extra inkomsten in een hoog tempo geïnvesteerd kan worden in de productie van duurzame energie. Dat juichen wij alleen maar toe. 

Wat is het verdienmodel van Vandebron?

Vandebron heeft een hele duidelijke missie: zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie in Nederland. Daar hoort ook een duurzaam verdienmodel bij: de prijs die je als klant betaalt voor je elektriciteit wordt doorbetaald aan je energieproducent. Vandebron ontvangt een vaste vergoeding per maand, waardoor wij de service kunnen leveren aan klanten. Wij zijn er niet op uit dat je als klant meer energie gaat verbruiken. Sterker nog: energiebesparing moedigen wij alleen maar aan, omdat we zo nog meer klanten op een energiebron kunnen aansluiten. Omdat we verduurzaming bij onze klanten willen aanmoedigen, en omdat we willen blijven investeren in nieuwe innovaties, maken we wel een kleine winst op het gasverbruik van onze klanten. Maar uiteraard juichen wij het alleen maar toe als klanten minder gas gaan verbruiken of zelfs helemaal van het gas af gaan. Uiteindelijk is onze missie leidend in alles wat we doen en streven wij naar een volledig duurzaam energienet in Nederland. 

Geschreven door Isabelle Cannoo

Isabelle Cannoo is Brand Manager bij Vandebron en zet zich dagelijks in om de wereld een stukje mooier te maken.

Deel dit artikel
Tags
Energiecrisis