10 februari 2023

Hoe wordt mijn energierekening opgebouwd?

De opbouw van de energierekening bestaat uit allerlei lastige termen. Regiotoeslag, leveringskosten, netbeheerkosten en nog veel meer. Wat betekenen ze?

Laatste update: 5-1-2024

Over de energierekening

Aan het eind van elk jaar krijg je van je energieleverancier de energierekening gepresenteerd. Niet per se in december, maar aan het eind van je contractjaar. Dit wordt ook wel de jaarafrekening genoemd.

Elke maand betaal je een voorschot op basis van je verwachte eindverbruik, ook wel het termijnbedrag genoemd. Afhankelijk van of je meer of minder energie hebt verbruikt dan verwacht, moet je aan het eind van het jaar bijbetalen of krijg je geld terug. 

Aan het eind van elke maand krijg je een specificatie van je verbruik. Je ziet dan hoeveel gas en stroom je afgelopen maand verbruikte en welk prijskaartje daar aan hangt. In de wintermaanden is dit meestal meer dan in de zomer. Ook zie je hoeveel je zonnepanelen hebben teruggeleverd.

Opbouw van de energierekening

Bij veel energieleveranciers bestaat de jaarrekening uit ongeveer dezelfde posten. Dit is een voorbeeld van een jaarrekening van Vandebron. De verschillende kopjes en posten worden onder de afbeelding met nummers uitgelegd.

Voorbeeld energierekening van Vandebron

1. Jouw betalingen

Dit is het overzicht van je betalingen aan je energieleverancier. En eventueel wat je terugkrijgt aan kortingen. 

 • In rekening gebracht: Elke maand betaal je een termijnbedrag aan je energieleverancier op basis van je verwachte verbruik. Het vermelde totaalbedrag zijn de termijnbedragen van twaalf maanden bij elkaar opgeteld. 

 • Teruggaves: Eventuele cashback-kortingen en borg staan hier vermeld. 

2. Jouw verbruik

Dit is het kostenoverzicht van de energie die je daadwerkelijk gebruikt hebt. Plus de kosten voor het gebruik van energie en de belasting erop. 

 • Elektriciteit: Het totaalbedrag aan stroom dat je verbruikt hebt. Verderop in dit artikel vertellen we je meer over de opbouw van de elektriciteitsprijs.

 • Gas: Het totaalbedrag aan gas dat je verbruikt hebt. Verderop in dit artikel meer over de opbouw van de gasprijs.

 • Prijsplafond korting: In 2023 betaalde je vanwege het prijsplafond € 0,40 per kWh tot aan een totaalverbruik van 2900 kWh stroom. Voor gas betaalde je € 1,45 per m³ tot aan een jaarverbruik van 1200 m³. Als je energieleverancier een hogere prijs rekende, werd dit gecompenseerd. De korting zie je in deze post terug. Verderop in je jaarrekening wordt dit bedrag gespecificeerd.

 • Energiebelasting: Over iedere kWh stroom en iedere m³ gas betaal je energiebelasting. Je energieleverancier draagt dit af aan de overheid. 

 • Opslag Duurzame Energie en Klimaattransitie: Een tweede belasting op energie. Met de opbrengst wordt de productie van duurzame energie gestimuleerd en worden bijvoorbeeld duurzaamheidssubsidies gefinancierd. De hoogte is afhankelijk van je verbruik. Je energieleverancier draagt dit af aan de overheid.

 • Vermindering energiebelasting: Elk huishouden in Nederland krijgt een vaste korting op de energiebelasting. In 2024 is dit € 631. Je krijgt dit omdat de overheid een deel van het energieverbruik als basisbehoefte ziet. Enige voorwaarde is dat je adres een verblijfsfunctie heeft. Huizen en kantoren hebben dit, maar garages en volkstuinen niet.

 • Netbeheerkosten: Ook wel ‘netwerkkosten’ genoemd. Je energieleverancier staat dit bedrag af aan de netbeheerder. Hiermee wordt je aansluiting, het onderhoud aan het energienet, de transport van energie en de huur van meters in je meterkast betaald. De kosten kunnen per regio verschillen.

3. Je ontvangt / Te betalen

Dit is het totaalbedrag van Jouw verbruik min Jouw betalingen. Het resultaat moet je bijbetalen of krijg je terug. Je termijnbedrag is een schatting van je totale verbruik. Het komt maar zelden voor dat dit precies overeenkomt met je werkelijke verbruik. Als je meer verbruikt hebt dan verwacht, moet je bijbetalen. Heb je zuiniger geleefd, dan krijg je juist geld terug.

De btw-tarieven die bij dit kopje getoond worden kunnen verschillend zijn. In 2022 betaalde je tijdelijk 9% btw op energie en in 2023 weer 21%. Op de prijsplafond korting zat geen btw. Vandaar.

4. Energieverbruik

Dit is het overzicht van je totale afname aan energie. Elektriciteit betaal je per kWh en gas per m³. Door deze aantallen te vermenigvuldigen met het afgesproken tarief voor gas en elektriciteit kom je bij de bedragen uit onder het kopje Jouw verbruik.

Bij elektriciteit kan onderscheid gemaakt worden tussen een normaal tarief en een daltarief. ‘s Nachts, in het weekend en op feestdagen betaal je minder dan doordeweeks overdag. Dit noemen we een dubbeltarief en is alleen mogelijk als je een dubbele meter hebt.

In Limburg en Noord-Brabant begint het daltarief om 21:00. In de rest van Nederland om 23:00. In heel Nederland start het normale tarief vervolgens weer om 7:00.

5. Je nieuwe termijnbedrag

Op basis van je historische verbruik kan je energieleverancier steeds beter inschatten wat je in een jaar verbruikt. Aan dit verbruik wordt een nieuw termijnbedrag gekoppeld voor het komende contractjaar. Dit ga je de komende twaalf maanden betalen.

Nieuw op de energierekening: Vaste terugleveringskosten

Heb je een vast contract afgesloten na 14 augustus 2023 en heb je zonnepanelen? Dan staat ook de kostenpost Vaste terugleveringskosten op je energierekening. Dit is een vast bedrag per dag dat je als klant betaalt voor het terugleveren van zonne-energie. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal kWh zonnestroom die je teruglevert.

Lees verder: Alles wat je moet weten over de vaste terugleveringskosten

Opbouw van de elektriciteitsprijs

De elektriciteitsrekening is onderdeel van de energierekening. De elektriciteitsprijs bestaat uit je afname van elektriciteit, leveringskosten, belasting en overheidsheffingen, min de eventuele teruglevering van zonnepanelen. 

Op je energierekening wordt de elektriciteitsrekening in periodes opgedeeld. Telkens wanneer een tariefwijziging plaatsvindt, start een nieuwe periode. Bij een variabel contract start bijvoorbeeld een nieuwe periode wanneer de stroomprijs verandert. Maar ook bij vaste contracten kunnen de kosten veranderen. Netbeheerkosten, belastingen of overheidsheffingen zijn bijvoorbeeld niet vastgezet binnen je contract. Wanneer dit soort posten veranderen, start dus ook een nieuwe periode.

Voorbeeld specificatie van de elektriciteitsprijs over een bepaalde periode

 1. Meterstanden verbruik: Het aantal kWh dat je daadwerkelijk verbruikt hebt. Bovenstaand voorbeeld is van een dubbeltarief, maar er kan ook een enkeltarief op je energierekening staan.

 2. Meterstanden teruglevering: Hier staat vermeldt hoeveel kWh je teruggeleverd hebt aan je energieleverancier. Dat kan alleen als je zonnepanelen hebt. Wat je meer opwekt dan je nodig hebt, kun je terugleveren. Door de salderingsregeling krijg je voor elke kWh die je teruglevert hetzelfde bedrag als wat je ervoor betaalt. 

 3. Normaal (na saldering) + Dal (na saldering): Dit is het aantal kWh stroom dat je verbruikte, min je teruglevering. Altijd wordt eerst je normale verbruik gesaldeerd, dan pas je verbruik tijdens daluren. Dit is gunstig, omdat het normaal tarief hoger ligt.

 4. Normaal (teruglevering na saldering) + Dal (teruglevering na saldering): Wanneer je meer opwekt dan je verbruikt, ontvang je voor de energie die je aan het net teruglevert een terugleververgoeding. In bovenstaand voorbeeld is dat niet het geval, aangezien er meer verbruikt is dan opgewekt.

 5. Vaste leveringskosten: Dit zijn de kosten die je betaalt aan je energieleverancier voor het leveren van elektriciteit. Sommige leveranciers rekenen ook variabele kosten, afhankelijk van je verbruik. Bij Vandebron rekenen we alleen vaste kosten, omdat we niet willen verdienen aan meer stroomverbruik. We stimuleren onze klanten juist om energie te besparen.

 6. Netbeheerkosten en overheidsheffingen - Bovenop deze bedragen komen nog de kosten voor de netbeheerder en verschillende belastingen. Deze bedragen vind je ook terug op het jaaroverzicht en staan hierboven uitgelegd.

Opbouw van de gasprijs

De gasrekening is onderdeel van de energierekening. De gasprijs bestaat uit je afname van gas, leveringskosten, belastingen en overheidsheffingen.

Op je energierekening wordt de gasrekening, net als je elektriciteitsrekening, in periodes opgedeeld. Telkens wanneer een tariefwijziging plaatsvindt, start een nieuwe periode. 

Bij een variabel contract start bijvoorbeeld een nieuwe periode wanneer de gasprijs verandert. Maar ook bij vaste contracten kunnen de kosten veranderen. Netbeheerkosten, belastingen of overheidsheffingen zijn bijvoorbeeld niet vastgezet binnen je contract. Wanneer dit soort posten veranderen, start dus ook een nieuwe periode.

Voorbeeld maandspecificatie van de gasprijs

 1. Enkel: Dit is het aantal m³ gas dat je verbruikte en de prijs die daarbij hoort. 

 2. CO₂-compensatie: Bij Vandebron compenseren we de CO₂-uitstoot veroorzaakt door je gasverbruik. We investeren het bedrag in lokale en duurzame projecten in ons eigen land. Gebruik je meer gas, dan compenseren we ook meer.

 3. Regiotoeslag: Tot 2020 was Nederland verdeeld in 10 gasregio’s. Afhankelijk van je regio betaalde je een hogere of lagere toeslag voor gas. Sinds 1 januari 2020 betaalt iedereen in Nederland dezelfde toeslag.

 4. Leveringskosten: Dit zijn de kosten die je betaalt aan je energieleverancier voor het leveren van gas. Voorheen hanteerden we bij Vandebron een vast bedrag. Maar dat gaat veranderen: als je veel gas gebruikt, betaal je meer. En door onze variabele CO₂-compensatie investeer je dus ook meer. Gebruik je maar weinig gas, dan word je beloond met een extra lage energierekening.

 5. Netbeheerkosten en overheidsheffingen: Bovenop deze bedragen komen nog de kosten voor de netbeheerder en verschillende belastingen. Deze bedragen vind je ook terug op het jaaroverzicht en staan hierboven uitgelegd.

Wat doet Vandebron anders?

Na het lezen van dit artikel weet je precies hoe jouw energierekening is opgebouwd en hoe de prijzen van gas en elektriciteit tot stand komen. 

En als je goed gelezen hebt, weet je ook dat Vandebron de energierekening anders opbouwt dan de meeste andere energieleveranciers. 

Kijk maar:

 • We rekenen alleen vaste leveringskosten op elektriciteit. Meer verdienen door meer verbruik past niet bij onze missie. We willen juist dat onze klanten bewuster omgaan met energie en minder stroom verbruiken. Daarom stimuleren we onze klanten om te investeren in bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen.

 • Op gasverbruik rekenen we wel variabele leveringskosten. In ons betaalmodel worden kleinverbruikers beloond met een extra lage energierekening. Grootverbruikers betalen meer. En met ons CO₂-compensatieproject wordt een groot deel ook nog eens geïnvesteerd in lokale en duurzame projecten in ons eigen land.

Overstappen naar Vandebron

Vandebron heeft een missie: zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie voor heel Nederland. Daarom verkopen we alleen échte groene energie van Nederlandse bodem. Goeie energie noemen we dat! Vind je het ook belangrijk dat er goeie stroom uit je stopcontacten komt en wil je meebouwen aan een duurzame toekomst? Stap dan over naar Vandebron!

Geschreven door Stefan van de Wetering

Stefan is freelance tekstschrijver. Hij woont in een gasloos huis, heeft twaalf zonnepanelen en spaart voor een elektrische auto.

Deel dit artikel
Tags
VandebronKennisbankSjoemelstroomGoeie energie