Bio-energie

Bio-energie is in Nederland de grootste duurzame vorm van energie: 60% van de hernieuwbare energie bestaat uit bio-energie. Het wordt onder andere opgewekt door het verbranden van organische materialen, zoals tuinafval, hout en voedselresten. Omdat bio-energie wordt opgewekt uit organische materialen - die weer kunnen aangroeien - wordt bio-energie gezien als een vorm van duurzame energie. Toch zijn de meningen over de duurzaamheid van bio-energie verdeeld. Waarom dat zo is én waarom wij toch kiezen voor bio-energie, leggen we hieronder uit.

Direct naar het onderwerp

Wat is bio-energie?

Bio-energie is een vorm van duurzame energie die wordt opgewekt uit natuurlijke materialen of ‘biomassa’, zoals voedselresten, mest of houtsnippers. Omdat de bron hernieuwbaar is (planten kunnen weer aangroeien), wordt het een duurzame energiebron genoemd. Of bio-energie echt duurzaam is, hangt echter van verschillende factoren af. Daarover vertellen we later meer. Het organische materiaal kan direct worden verbrand, waarbij er door de verbranding energie vrijkomt in de vorm van warmte. Het materiaal kan echter ook eerst vergist of vergast worden, waarbij het met behulp van micro-organismen in gas wordt omgezet. Dit gas kan worden gebruikt als biobrandstof, bijvoorbeeld voor auto’s, of in energie worden omgezet.

Hoe wordt bio-energie opgewekt?

In natuurlijk afvalmateriaal zit energie opgeslagen, dat kan vrijkomen bij verhitting. Grote tuinderijen en landbouwbedrijven produceren dagelijks enorm veel afval, waarin grote hoeveelheden energie zit opgeslagen. Tijdens de vergisting wordt dit afval geroerd en verhit, waardoor biogas vrijkomt. Het biogas wordt opgevangen en omgezet in energie. Veel landbouwbedrijven hebben een biovergister op hun erf staan, waarmee ze eigen restmaterialen omzetten in energie. Zo zijn sommige enorme boerderijen zelfvoorzienend. Met hun productieoverschot voorzien zij huishoudens van goeie energie. Er wordt daarnaast ook bio-energie opgewekt door bijstook in kolen- en gascentrales. Hiervoor worden bijvoorbeeld houtsnippers of ander hout gebruikt, dat samen met vergruisde kolen wordt verbrand. Omdat de energie nog steeds met organisch materiaal wordt opgewekt, wordt deze bijstook vaak als groene stroom bestempeld. Het hout wordt echter eerst vaak geïmporteerd vanuit landen als Canada, of er worden bossen gekapt speciaal om te verbranden in kolencentrales. Niet erg duurzaam, dus. Deze manier van groene stroom is de afgelopen tijd dan ook veel bekritiseerd in de media, waardoor bio-energie in het algemeen een slechte naam heeft gekregen. Er zijn echter ook manieren om bio-energie op een écht duurzame manier op te wekken.

Stap over op bio-energie

De voordelen van bio-energie

Duurzaam

Bio-energie wordt opgewekt door het recyclen van organisch materiaal, zoals voedselresten of restafval van boeren.

Constant

Organisch materiaal groeit (tot op zekere hoogte) weer aan. Daardoor is bio-energie altijd beschikbaar en niet seizoensgebonden.

Schoon

Bio-energie kan ook gebruikt worden als biobrandstof in transport, waardoor ook de lucht- en scheepvaart en auto-industrie verduurzaamd kunnen worden.

De nadelen van bio-energie

Ondanks alle bovenstaande voordelen zijn de meningen wat betreft bio-energie verdeeld. En terecht. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van bio-energie zijn lastig te meten en zoals eerder gezegd zijn niet alle vormen van bio-energie 100% duurzaam. Zo kost het verbranden van kool- en lijnzaad juist veel energie en worden er bomen gekapt in Canada en Noord-Amerika om eerst verscheept en pas hier verbrand te worden.

Wanneer is bio-energie 100% duurzaam?

In Nederland wordt alle bio-energie als klimaatneutraal gezien. Als je een boom kapt en je plant er eentje voor terug is alles oké, toch? Bij Vandebron zijn we het daar niet mee eens. Het duurt jaren voordat een jonge boom net zoveel CO2 opneemt als de boom die werd gekapt. Wat ons betreft is bio-energie pas écht duurzaam als er gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen die op een andere manier geen waarde meer hebben, zoals tuinafval, mest of etensresten. Daarom werkt Vandebron uitsluitend met bio-energiebronnen die voldoen aan deze criteria.

Wat is de toekomst van bio-energie?

De opwek van bio-energie is essentieel om de klimaatdoelstellingen te halen. Zoals hierboven beschreven, is biomassa altijd inzetbaar en ben je minder afhankelijk van de natuur dan bij wind- en zonne-energie. Om er zeker van te zijn dat bio-energie duurzaam is, is het wel van belang dat er gebruik wordt gemaakt van duurzame, gecertificeerde biomassa uit reststromen.

Waarom kiest Vandebron voor  bio-energie?

Vandebron heeft een aantal bio-energiebronnen, die hun energie verkopen via het platform. Al onze bronnen doorlopen een streng selectieproces en worden pas op het platform getoond als blijkt dat ze daadwerkelijk volgens onze criteria duurzaam opgewekte energie aanbieden. Onze producenten vergisten uitsluitend reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie of andere waardevolle doeleinden. Met andere woorden: onze bio-energiebronnen gebruiken alleen materiaal dat nergens anders voor kan worden gebruikt. Zo maakt Bio-centrale Sittard gebruik van groenafval en wekt onze energiebron Peter van Roij energie op met houtsnippers uit zijn meubelmakerij, die anders zouden worden weggegooid.