HomeEnergie

Bio-energie

Bio-energie

Bio-energie wordt opgewekt door het verbranden van organische materialen. Vaak worden deze materialen eerst vergist door een biovergisters. De duurzaamheid van bio-energie is afhankelijk van het materiaal dat vergist wordt. Bij Vandebron zijn uitsluitend producenten aangesloten die gebruik maken van natuurlijke afvalmaterialen, bijvoorbeeld uit tuinderij en landbouw, 100% duurzaam dus.

Hoe wordt bio-energie opgewekt?

In natuurlijk afvalmateriaal zit energie opgeslagen, dat vrij kan komen bij verhitting. Grote tuinderijen en landbouwbedrijven produceren dagelijks enorm veel afval, waarin grote hoeveelheden energie zijn opgeslagen. Tijdens de vergisting wordt dit afval geroerd en verhit, waardoor biogas vrijkomt. Het biogas wordt opgevangen en omgezet in energie. Veel landbouwbedrijven hebben een biovergister op hun erf staan, waarmee ze eigen restmaterialen omzetten in energie. Zo zijn enorme boerderijen zelfvoorzienend! Met hun productieoverschot voorzien ze aangesloten huishoudens van goeie energie.

Stap over op bio-energie

Wat zijn de voordelen van bio-energie?

Bio-energie is de enige vorm van duurzame energie waarbij energie wordt opgewekt door recycling. Restafval van Nederlandse boeren maar ook van bijvoorbeeld restaurants kan worden omgezet in duurzame energie. Bovendien is bio-energie, in tegenstelling tot wind- en zonne-energie, altijd beschikbaar. Een win-winsituatie, dus!