9 december 2022

Wat zijn hernieuwbare energiebronnen?

Hernieuwbare energiebronnen zijn duurzaam. Ze kunnen niet opraken. We delen vijf voorbeelden en beschrijven de voor- en nadelen van elke bron.

Wat is hernieuwbare energie?

Met hernieuwbare energie bedoelen we energie die opgewekt is uit duurzame energiebronnen. Zoals zonne-energie en windenergie. Hernieuwbare energie is onuitputbaar en niet schadelijk voor het milieu. We noemen het ook wel groene energie of duurzame energie.

Tegenover groene energie staat grijze energie. Dit wordt opgewekt door fossiele brandstoffen te verbranden. Zoals aardgas, aardolie en steenkolen. Daarbij komen CO2 en andere schadelijke stoffen in de lucht. Ook zijn ze op een gegeven moment op. Naar verwachting over ongeveer 60 jaar al.

Hernieuwbare energiebronnen

Duurzame energie is op te wekken uit verschillende hernieuwbare energiebronnen. We bespreken de vijf bekendste. 

1. Zonne-energie

Zonne-energie is 30,3% van de totale energieproductie van Vandebron

Zonne-energie wordt opgewekt met zonnepanelen. Iedereen kent ze wel. Je kunt ze op het dak van je huis of bedrijfspand leggen om stroom op te wekken die je direct zelf gebruikt. Maar er zijn ook zonneparken waar gigantische hoeveelheden zonne-energie worden opgewekt en geleverd aan het net. Omdat de zon nooit op raakt, is dit een hernieuwbare energiebron.

Zonnepanelen nemen niet veel ruimte in en zijn relatief goedkoop. Na installatie wekken ze direct hernieuwbare energie op. Nadeel is dat ze op bewolkte dagen en in de winter minder energie opleveren en 's nachts helemaal niets.

Lees verder: Hoe werken zonnepanelen?

2. Windenergie

Windenergie is 64,8% van de totale energieproductie van Vandebron

Windenergie wordt opgewekt met windmolens. Deze geweldige machines staan vooral in weilanden, op dijken en in de zee waar ze lekker veel wind kunnen vangen. Je hebt ze onderweg vast wel eens zien staan.

De wind blaast tegen de wieken waardoor ze in beweging komen. Deze bewegingsenergie wordt omgezet in elektriciteit. In Nederland waait het veel, waardoor windmolens veel opleveren. En omdat wind er altijd zal zijn, is dit een onuitputbare bron van energie.

Maar helaas waait het niet altijd (even hard). Dat maakt de energieproductie niet constant. Ook is het produceren en installeren van een windmolen een flinke klus en is niet iedereen blij met een windmolen in zijn achtertuin. 

3. Bio-energie

Bio-energie is 4,9% van de totale energieproductie van Vandebron

Bio-energie is wat minder bekend bij het grote publiek. Het wordt opgewekt door de verbranding van biomassa. Dat zijn natuurlijke restmaterialen zoals voedselresten, mest of houtsnippers. Nieuwe planten en bomen groeien weer, waardoor ook bio-energie een onuitputbare bron is.

De warmte die bij de verbranding van biomassa vrijkomt kan omgezet worden in elektriciteit. Maar biomassa kan ook vergast worden om biobrandstof van te maken, om bijvoorbeeld auto’s aan te drijven.

Een groot voordeel van opwekken met biomassa is dat je het altijd kunt doen. Je bent niet afhankelijk van het weer of tijdstip. Belangrijk is wel om alleen restafval te gebruiken. Anders is het niet duurzaam.

Lees ook: Hoe duurzaam is bio-energie?

Duurzame bio-energie van Vandebron

Bij Vandebron zien we er streng op toe dat de energie van onze bio-producenten ook echt op een duurzame manier wordt opgewekt via restproducten. Onze producenten verbranden alleen biologisch restafval wat anders vanzelf afgebroken zou worden door de natuur. We willen namelijk niet dat er afval gecreëerd wordt. Bomen kappen om bio-energie te maken, is niet duurzaam en staan wij dan ook niet achter.

4. Waterkracht

Vandebron wekt geen energie op met waterkracht

Water stroomt. Door de getijden en vanuit de bergen richting zee. Die stroming is energie die met turbines omgezet kan worden in elektriciteit. In Nederland zijn turbines bijvoorbeeld in de Afsluitdijk en de Oosterscheldekering geïnstalleerd. Maar verder maken we er eigenlijk maar weinig gebruik van in Nederland.

Waterkracht is niet afhankelijk van het weer of het seizoen. Het kan daarom het hele jaar opgewekt worden. Nadelen zijn dat vissen en planten last hebben van de turbine. Ook is het bouwen van een waterkrachtcentrale een flinke onderneming, waarbij rekening gehouden moet worden met veranderingen in de omgeving.

5. Aardwarmte

Vandebron wekt geen energie op met aardwarmte

Aardwarmte wordt als water uit de grond gehaald. Hoe dieper je graaft, hoe warmer het wordt. Met een warmtewisselaar wordt het vervolgens omgezet in energie. In Nederland wordt dit vooral gebruikt om kassen te verwarmen en voor stadsverwarming. Daarmee is het een duurzaam alternatief voor aardgas.

Ook aardwarmte is niet afhankelijk van weer en tijd. Het is het hele jaar door uit de grond te halen en om te zetten in energie. Een installatie maar weinig ruimte in. Nadelen zijn dat de bron na enkele jaren afkoelt, waardoor een nieuwe boring nodig is. Ook is er een kleine kans op aardbevingen en grondwaterverontreiniging.

Wat zijn fossiele energiebronnen?

Fossiele brandstoffen, zoals steenkool en aardolie, zijn niet hernieuwbaar. Het zijn versteende fossielen van planten en dieren die uit de grond gehaald worden. Als ze op zijn, zijn ze op. Dat is waarschijnlijk over ongeveer 60 jaar het geval.

Ook kernenergie is geen hernieuwbare bron. De stof uranium wordt uit de grond gehaald en in kerncentrales gesplitst om energie op te wekken. Omdat deze stof niet oneindig beschikbaar is, is het geen onuitputbare bron.

Hernieuwbare bronnen in Nederland

De energie die we in Nederland verbruiken, wordt uit verschillende bronnen gewonnen. 10% daarvan komt momenteel uit hernieuwbare bronnen. De energietransitie en de klimaatdoelen van 2050 (100% duurzame energie in Nederland) hebben dus helaas nog een lange weg te gaan.

Waarom de energietransitie NU moet

Met ‘de energietransitie’ bedoelen we de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. We willen toe naar een wereld waarbij 0 gram CO2 vrijkomt bij het opwekken van energie. En waarin alle gebruikte energiebronnen hernieuwbaar zijn. 

Waarom dat zo belangrijk is? Zolang we fossiele brandstoffen verbranden, komen er stoffen in de lucht die daar niet horen. Dat zorgt voor de klimaatverandering, de opwarming van de aarde en ongezonde lucht die we inademen. Met alle gevolgen van dien. 

Als we een leefbare planeet willen achterlaten voor toekomstige generaties, zullen we de energietransitie moeten versnellen. Met het huidige beleid redden we het namelijk niet

Ga voor 100% groene stroom

Bij Vandebron zetten we ons elke dag in voor onze missie: 100% duurzame energie, 100% van de tijd. En dat zo snel mogelijk! Wij richten ons dan ook alleen op hernieuwbare energiebronnen: zon, wind en bio-energie.

Doe je mee? Ondanks de hoge energieprijzen ben je altijd welkom om te kiezen voor écht groene energie van Vandebron.

Geschreven door Stefan van de Wetering

Stefan is freelance tekstschrijver. Hij woont in een gasloos huis, heeft twaalf zonnepanelen en spaart voor een elektrische auto.

Deel dit artikel
Tags
KennisbankZonne-energieWindenergieBio-energieGoeie energie