1 september 2023

Wat is windenergie en hoe werkt een windmolen?

Benieuwd hoe we de kracht van de wind omzetten in de groene energie die jij in huis gebruikt? Lees snel verder en ontdek alles over windenergie.

Wat is windenergie?

Windenergie is een groene energiebron die wordt opgewekt uit de kracht van de wind. Het is een duurzame bron omdat er geen schadelijke stoffen vrijkomen tijdens het opwekken. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, zoals kolen en olie, is de wind onuitputbaar en kunnen we er dus altijd gebruik van blijven maken.

Kinetische energie

Windenergie is een vorm van kinetische energie. Daarmee bedoelen we de energie die een bewegend object heeft door de massa en snelheid. In dit geval is de massa de lucht en de snelheid de wind die deze lucht verplaatst. 

Een windmolen maakt gebruik van deze kinetische energie om de bladen van de molen te laten draaien. Deze draaiende beweging wordt vervolgens omgezet in elektriciteit die we in Nederland kunnen gebruiken.

Hoe werkt een windmolen?

De wind blaast tegen de bladen van de windmolen, die door deze kracht gaan draaien. Dit zorgt ervoor dat de rotor, die zich boven in de molen bevindt, in beweging wordt gezet. De rotor is verbonden met een generator die de beweging van de rotor omzet in elektriciteit.

De generator bevindt zich in de gondel, het bovenste deel van de windmolen. De gondel is draaibaar, waardoor de molen altijd met de neus in de wind gezet kan worden.

De energie die door de generator wordt opgewekt, wordt via een toren naar het stroomnetwerk vervoerd. Dit netwerk transporteert de groene stroom vervolgens naar verschillende huishoudens, zodat we allemaal kunnen profiteren van schone, duurzame energie.

Feitjes over windmolens

Windmolens zijn grote, indrukwekkende machines die in staat zijn om aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit op te wekken. Hieronder staan wat interessante feiten.

  • Moderne windmolens hebben vaak een diameter van meer dan 100 meter en zijn ruim 200 meter hoog. Hoe groter, hoe meer ze opwekken!

  • Ze kunnen per stuk tot 6,5 miljoen kWh stroom per jaar opwekken. Dat is genoeg om ruim 2000 Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien.

  • De levensduur van een windmolen is gemiddeld 20 tot 25 jaar. Na deze periode kan de molen prima gerecycled worden.

Voordelen, nadelen en misvattingen

De stroom die windturbines opwekken is 100% groen. De wind is onuitputbaar en één windmolen van 3 MW wekt evenveel op als 25.000 zonnepanelen. Maar er zijn ook nadelen. De meeste mensen vinden het geen verrijking van hun uitzicht en het productieproces kan vervuilend zijn.

Lees verder: De voordelen, nadelen en misvattingen van windenergie

Windenergie in Nederland

In 2021 werd 11% van de energie die we in Nederland gebruiken opgewekt uit groene bronnen. 20% daarvan is windenergie. Daarmee komt het op de tweede plaats, na biomassa (60%). 

Veelgestelde vragen over windenergie

Wat is het grootste voordeel van windenergie?

Het grootste voordeel van windenergie is dat het een schone, hernieuwbare energiebron is die geen CO2-uitstoot veroorzaakt. Windenergie is ook relatief goedkoop en kan helpen om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Wat is het grootste nadeel van windenergie?

Een groot nadeel is de onvoorspelbaarheid van de wind. We kunnen niet in de toekomst kijken en weten dus niet hoeveel het in een jaar zal gaan waaien. Ook waait het niet constant.

Wat als de wind niet waait?

Als de wind niet waait, kan er geen elektriciteit worden opgewekt door windmolens. Voor een constante stroomvoorziening is het daarom belangrijk om meerdere bronnen van hernieuwbare energie in te zetten.

Wat zijn de gevolgen voor vogels?

Vogels kunnen tegen de wieken botsen en de bouw van windmolens kan het leefgebied aantasten. Al blijkt uit onderzoek dat vogels de windmolens prima weten te ontwijken. Vogelbescherming is ook voorstander van windenergie, zolang de negatieve effecten worden geminimaliseerd.

Wat zijn de gevolgen voor natuur onder water?

Doordat er rondom windmolens niet gevist mag worden, is het onder water erg rustig. Dat is goed voor de biodiversiteit. Volgens experts beperkt de overlast zich tot de productie van een windmolen. Het heiwerk zorgt voor geluidsdruk die schadelijk kan zijn voor zeedieren. Dit is op te lossen door voorafgaand aan de werkzaamheden een niet-schadelijk geluid af te spelen waardoor de dieren verjaagd worden. Wanneer de windmolen er eenmaal staat, trekt de natuur zich er weinig van aan. 

Zorgt een windmolen voor overlast?

Wanneer ze dicht bij bewoonde gebieden worden geplaatst kunnen windmolens geluidsoverlast veroorzaken. Gelukkig zijn er regels om te zorgen voor een acceptabel geluidsniveau.

Hoe vervuilend zijn windmolens?

Windmolens produceren geen CO2-uitstoot, dus in dat opzicht zijn ze niet vervuilend. Wel kost het energie en grondstoffen om windmolens te produceren en onderhouden. Wanneer een windmolen ‘op’ is kan hij tegenwoordig prima gerecycled worden.

Hoeveel energie kost het om een windmolen te maken?

Dat is per type windmolen verschillend. Maar over het algemeen hebben windmolens zichzelf na 3 tot 6 maanden terugverdiend. Terwijl de molen daarna wel 20 tot 25 jaar groene stroom kan opwekken!

Waarom staan windmolens soms stil als het wel waait?

Windmolens hebben een bepaalde windsnelheid nodig om energie te kunnen produceren. Onder windkracht 2 draaien de rotorbladen niet snel genoeg en wordt er geen energie opgewekt. Aan de andere kant kan het ook te hard waaien. Bij windkracht 10 worden windmolens voor de veiligheid uitgezet.

En dan speelt curtailment nog een rol. Daarmee bedoelen we het terugdringen van de opwekking van groene energie. Een windmolen kan tijdelijk stilgezet worden als er meer aanbod is dan vraag. Zo houden we het energienet in balans.

Kunnen we niet alleen windmolens op zee zetten?

Op zee waait het gemiddeld harder en vaker. Op zich een goed idee dus. Maar in zee is er, hoe gek het ook klinkt, maar beperkt plaats. Grote delen zijn natuurgebied, Defensie oefent op zee en vissers en boten moeten ook voldoende ruimte krijgen.

Windenergie van Vandebron

Overtuigd van de kracht van windenergie? Wij ook! Bij Vandebron wordt 69% van onze duurzame energie opgewekt met windmolens. Vind je het ook belangrijk dat er goeie stroom uit je stopcontacten komt en wil je meebouwen aan een duurzame toekomst? Stap dan over naar Vandebron!

Geschreven door Stefan van de Wetering

Stefan is freelance tekstschrijver. Hij woont in een gasloos huis, heeft twaalf zonnepanelen en spaart voor een elektrische auto.

Deel dit artikel
Tags
WindenergieTech