30 december 2022

Hoeveel procent van de Nederlandse stroom is groen?

Het aandeel groene stroom in Nederland stijgt al jaren. In dit artikel delen we de meest recente cijfers en laten we de verdeling per energiebron zien.

Over groene stroom

Groene stroom wordt duurzaam opgewekt met hernieuwbare bronnen. Dat zijn energiebronnen die schoon zijn, praktisch onuitputbaar en waarbij geen CO2 vrijkomt tijdens het opwekken. Zonlicht, wind en waterkracht zijn groene voorbeelden. 

Lijnrecht tegenover groene stroom staat grijze stroom, die vervuilend is en opgewekt wordt met fossiele brandstoffen. Denk aan steenkool, aardolie en aardgas.

Percentage groene stroom in Nederland

In 2022 werd 40% van alle stroom die we in Nederland verbruikten groen opwekt. 56% werd opgewekt uit fossiele energiebronnen en 4% uit kernenergie en 'overig'. (bron: CBS).

Als we cijfers van de afgelopen jaren met elkaar vergelijken, zien we het aandeel groene stroom steeds verder toenemen. In 2021 was het aandeel groene stroom bijvoorbeeld nog 33%.

Goeie ontwikkeling, vinden we bij Vandebron. Al mag het natuurlijk wel wat sneller gaan allemaal. Als we gas en vervoer er namelijk ook bij rekenen is dit slechts 12% van de totale energiebehoefte. Nog een lange weg te gaan dus!

Groene stroom per bron

Groene stroom wordt in Nederland opgewekt uit verschillende bronnen. Windenergie heeft het grootste aandeel met 46%. Daarna zonne-energie met 29% en biomassa met 24,8%. Waterkracht heeft slechts een klein aandeel met 0,2%. 

Lees ook: Waar haalt Nederland zijn energie vandaan?

Opwek particulieren stijgt

Nederland is gek op zonnepanelen. Eén op de vijf huizen heeft ze op het dak liggen. Per inwoner hebben we daarmee de meeste zonnepanelen van Europa. Door de jaren heen zien we een exponentiële groei. Maar vooral (door de hoge energieprijzen van) vorig jaar hebben veel mensen besloten om erin te investeren.

Ook verbruiken huishoudens steeds minder stroom. In tien jaar tijd is het gemiddelde stroomverbruik met 15% afgenomen. Dat komt doordat apparaten zuiniger worden, maar ook omdat zonne-energie direct in huis gebruikt wordt en zonnepanelenbezitters dus minder stroom hoeven af te nemen.

Zelf opwekken of importeren?

De groene stroom die we in Nederland verbruiken, halen we voor een groot deel uit het buitenland. In Nederland heeft 78% een groen energiecontract, terwijl slechts 33% van de stroom groen opgewekt wordt. 

Wordt de groene stroom uit andere landen dan via kabels naar ons getransporteerd? Nou, nee. Grijze stroom die hier opgewekt is, wordt groen gemaakt met een papiertje. Een Garantie van Oorsprong (GvO) noemen ze dat. Bij Vandebron noemen we dat ook wel sjoemelstroom. Bah!

Méér groene stroom van eigen bodem!

Door de handel in buitenlandse certificaten mogen Nederlandse energiemaatschappijen grijs opwekken en het als groene stroom verkopen. Hierdoor worden energiemaatschappijen niet gestimuleerd om te investeren in de opwek van échte groene stroom. Dat vertraagt de energietransitie.

De internationale energiemarkt is niet transparant. Alleen van groene stroom van eigen bodem weten we zeker dat het ook echt groen is opgewekt. 

Kies daarom voor groene energie van Nederlandse bodem. Dan halen we misschien de klimaatdoelen van 2050 (100% groene energie in Nederland) toch nog en laten we een leefbare planeet achter voor toekomstige generaties.

Doe je mee? Ondanks de hoge energieprijzen ben je altijd welkom om te kiezen voor écht groene energie van Vandebron.

Cijfers: CBS en Milieucentraal

Geschreven door Stefan van de Wetering

Stefan is freelance tekstschrijver. Hij woont in een gasloos huis, heeft twaalf zonnepanelen en spaart voor een elektrische auto.

Deel dit artikel
Tags
KennisbankActueelWindenergieGoeie energie