HomeEnergiebronnen

Biovergister Harold van Gennip

Biovergister Harold van Gennip

Met de varkensmest van Harold van Gennip's bedrijf wordt, samen met restproducten van levensmiddelen, duurzame energie opgewekt. In 2005 namen hij en zijn vrouw Anne het bedrijf van Harold’s vader over. Al snel werd duidelijk dat Harold meer wilde doen, zeker met de mest van zijn varkens. Daarom werd in 2008 een biovergistingsinstallatie gebouwd. En de goeie energie die daarmee wordt opgewekt, delen ze via Vandebron.

Meer over deze bron

Meer doen dan alleen de varkenshouderij
Harold komt uit een echte varkenshouderij-familie. Zijn vader kocht het bedrijf in het Limburgse Vredepeel in 1990 en bouwde het pluimveebedrijf om tot een varkensboerderij. In 2005 namen Harold en zijn vrouw Anne het bedrijf over. Al snel werd duidelijk dat Harold meer wilde doen, zeker met de mest van zijn varkens. Daarom werd in 2008 een biovergistingsinstallatie gebouwd.

Van poep, tot goeie energie
De varkensmest, samen met restproducten van levensmiddelen, worden in een speciale vergister verwarmd, zodat er biogas vrijkomt. Dat wordt opgevangen en daarna wordt het verbrand. Hierdoor wordt er een turbine in beweging gebracht, die elektriciteit opwekt in een CO2-neutraal proces. De opgewekte goeie energie wordt gebruikt in de varkensstallen en wat overblijft wordt verkocht via Vandebron.