Groene stroom

Bijna iedereen kent de term ‘groene stroom’ wel. Er wordt op de energiemarkt immers te pas en te onpas mee gestrooid. Maar stroom heeft toch geen kleur? Wanneer is stroom groen? Is dat belangrijk? En wat is precies het verschil tussen groene en grijze stroom? We leggen het je uit. Om dat zo goed mogelijk te doen, beginnen we even bij het begin.

De liberalisering van de Nederlandse energiemarkt

We weten inmiddels niet meer beter dan dat we zelf onze energieleverancier kunnen kiezen, maar dit was vroeger wel anders. Tot 2004 werd energie in Nederland geleverd door nutsbedrijven: bedrijven die een product of dienst leveren dat van algemeen belang is, zoals openbaar vervoer, telefonie en elektriciteit. Consumenten konden toen nog niet kiezen van welke leverancier zij energie wilden ontvangen.

Dat veranderde in Nederland in 2004, toen de energiemarkt werd geliberaliseerd in opdracht van de Europese Unie. Vanaf toen kon je wél zelf je leverancier kiezen. Omdat de overheid het gebruik van groene energie wilde stimuleren, was er voor voor groene energie een vervroegde keuzevrijheid: al vanaf 1 juli 2001 konden consumenten kiezen voor een groene energieleverancier.

Ben je niet tevreden? Dan stap je over. Energieleveranciers moeten hierdoor beter hun best doen om klanten te behouden. Deze concurrentie zorgt - in het algemeen - voor hogere kwaliteit en betere service.

Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?

Uit elk stopcontact in Nederland komt dezelfde energie. Iemand met contract voor groene stroom krijgt dus geen andere stroom dan iemand met contract voor grijze stroom. Het verschil zit ‘m in de manier waarop de energie wordt opgewekt. Grijze energie is energie die wordt opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen.

Fossiele brandstoffen raken op, en bij de verbranding ervan komt veel CO2 vrij, wat schadelijk is voor het milieu. Groene of duurzame energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen: natuurlijke bronnen die niet opraken, zoals wind en zon. Bij de opwek van groene energie komt veel minder CO2 vrij dan bij de opwek van grijze energie.

Wat zijn groene of duurzame energiebronnen?

Duurzame energiebronnen zijn natuurlijke energiebronnen die niet opraken: de wind, de zon, organische materialen en water. Windenergie wordt opgewekt met windmolens, zonne-energie met zonnepanelen, bio-energie door het verbranden van organische materialen en waterkrachtenergie met waterkrachtcentrales. Hoewel Nederland een waterland is, speelt waterkrachtenergie in Nederland geen grote rol: slechts 0,5% van onze energie wordt opgewekt met waterkracht. Verreweg het grootste deel van onze duurzame energie is windenergie: 55%. Bio-energie staat op een tweede plek met 27%, gevolgd door zonne-energie met 17,5%.

Wat zijn fossiele brandstoffen?

Fossiele brandstoffen zijn versteende resten van dieren en planten uit het geologische tijdperk, waaruit aardolie, aardgas of kolen ontstaan; bronnen voor grijze energie. Deze bronnen zijn eindig: op een gegeven moment zijn ze op. Daarom zijn fossiele brandstoffen niet duurzaam. Bovendien komt er bij de verbranding van fossiele brandstoffen veel koolstofdioxide of CO2 vrij; een broeikasgas dat warmte op de aarde vasthoudt en daardoor bijdraagt aan klimaatverandering.

Maar kolen zijn toch natuurlijk materiaal?

Kolen zijn versteende resten van organische materialen. Miljoenen jaren geleden is er door planten in die resten CO2 vastgelegd. Omdat ze werden bedekt met dikke lagen aarde en diep onder de grond terecht kwamen, kwam die CO2 nooit vrij. Maar als we die kolen verbranden, komt de daarin opgeslagen CO2 alsnog vrij in onze atmosfeer, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Wat houdt de energietransitie in?

De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen op duurzame vormen van energie. Dat is nodig om de klimaatdoelen te behalen, die zijn opgesteld om de opwarming van de aarde te beperken. De overheid heeft als doel gesteld dat in 2023 16% van alle energie in Nederland duurzaam wordt opgewekt. Het uiteindelijk doel is dat Nederland in 2050 zo goed als fossiel-vrij is, en dat we 80 tot 95% minder CO2 uitstoten dan in het jaar 1990. Maar op dit moment wordt nog verreweg de meeste energie die wij verbruiken met fossiele brandstoffen opgewekt: zo’n 87%. Werk aan de winkel, dus! Daarom wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van alternatieve, duurzame manieren van energieopwek, zoals wind-, bio- en zonne-energie. Ook stimuleert en ondersteunt de overheid ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzame energie.

Wat is sjoemelstroom?

Bijna 70% van de Nederlandse huishoudens heeft een groenestroomcontract. Goed nieuws, zou je denken. Maar toch wordt slechts 13% van alle energie in Nederland duurzaam opgewekt. Daar klopt iets niet! Om de opwek van groene energie te stimuleren, werd de Garantie van Oorsprong in het leven geroepen, ook wel ‘groencertificaat’ genoemd. Energieproducenten ontvangen zo’n certificaat voor elke megawatt aan duurzame energie die zij opwekken, om te bewijzen dat de energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt.

In sommige landen, zoals Noorwegen, wordt echter zóveel duurzame energie opgewekt dat de certificaten er weinig waard zijn - vrijwel alle energie is er immers groen. Producenten in die landen verkopen de certificaten door, zonder de bijbehorende energie, en producenten van grijze energie plakken deze certificaten weer op hun eigen, grijze stroom. Zo krijgen veel consumenten grijze stroom in een groen jasje: sjoemelstroom.

Duurzame energie Vandebron

Vandebron wil zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie in Nederland. Daarom bieden wij alleen energie aan die écht duurzaam is opgewekt in Nederland. Goeie energie, noemen we dat. Via ons energieplatform koppelen we lokale producenten van duurzame energie aan Nederlandse huishoudens: als klant kies je via het platform zélf van welke bron je energie afneemt. Zo weet je precies waar je goeie energie vandaan komt, en waar je geld naartoe gaat. Daarnaast ontwikkelen we innovatieve oplossingen en toepassingen die jou helpen slimmer met energie om te gaan.

Kies nu voor 1 jaar vast energietarief

Als klant kies je zelf van welke bron je energie afneemt: zo weet je precies waar je goeie energie vandaan komt, en waar je geld naartoe gaat.