20 september 2022

Veelgestelde vragen over groene stroom en de huidige marktprijzen

In dit blog geven we antwoord op de vijf meestgestelde vragen over de marktprijzen, de terugleververgoeding en compensatie vanuit de overheid.

1. Levert Vandebron zelf groene stroom? 

Vandebron wil zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie in Nederland. Daarom bieden wij alleen stroom aan die écht duurzaam is opgewekt in Nederland. Goeie energie, noemen we dat. Via ons energieplatform koppelen we lokale producenten van duurzame stroom aan Nederlandse huishoudens: als klant kies je via het platform zélf van welke bron je stroom afneemt. Zo weet je precies waar je stroom vandaan komt, en waar je geld naartoe gaat. Wij koppelen je dus aan een duurzame energieproducent. Welke dat allemaal zijn kun je hier terugvinden. 

2. Waarom zijn de prijzen van groene stroom zo hoog? 

Uitleg energiemarkt:

In Nederland is er maar één markt voor elektriciteit en voor gas. Dat is logisch - er is immers ook maar één landelijk stroomnet en één landelijk gasnet. Alle energieproducenten in ons land leveren, ongeacht de manier van opwek, hun energie aan dit net. Het totale aanbod van de energie op het energienet bepaalt uiteindelijk wat de marktprijs gaat zijn. En omdat we dus maar één markt hebben, is deze prijs voor alle energieproducenten hetzelfde. 

Hoewel het aanbod van groene energie in Nederland steeds groter wordt, zijn we voor een groot deel van onze energiebehoefte nog afhankelijk van gas. Ook omdat groene stroom nog niet altijd wordt opgewekt op het moment dat we het nodig hebben, bijvoorbeeld ‘s avonds als de meeste energie wordt verbruikt. De gasprijs bepaalt dus voor het grootste deel de marktprijs. Omdat de gastoevoer afgelopen jaar flink is teruggeschroefd, is de marginale gasprijs hard gestegen. Daardoor stijgt de marktprijs, wat je weer merkt in je energietarieven. Ook als je groene stroom afneemt. Het is dus belangrijk dat we de energietransitie in een versnelling brengen, zodat de marktprijs vooral wordt bepaald door groene energie in plaats van gas. In dit blog lees je meer over de inkoop en prijsbepaling van energie.

Uitleg reilen en zeilen Vandebron:

Onze energieproducenten ontvangen een bedrag voor de 100% duurzame energie die ze aan het net leveren. Het tarief wat ze hiervoor ontvangen beweegt mee met de marktprijzen, omdat ons land maar één systeem kent op basis waarvan de stroom- en gasprijs worden bepaald. In tegenstelling tot de corona-jaren waarin energieproducenten ongunstige prijzen kregen voor hun stroom, is het in dit geval dus gunstig voor onze energiebronnen. Zij ontvangen nu een hoger bedrag voor hun opgewekte energie. Geld waarmee zij verder kunnen innoveren in de opwek van groene stroom zodat we in toekomst niet/minder afhankelijk zijn van (Russisch) gas. Voor Vandebron geldt in dit geval dat onze inkoopprijs ook stijgt, net als de consumentenprijs. Concluderend neem je als klant groene energie af bij dezelfde producent, maar iedere keer tegen een andere marktprijs (om de 3 maanden). 

Het klopt het dat het stroomnet een grote mix is van groene en grijze stroom. Er is namelijk geen directe verbinding van je eigen gekozen bron en je stopcontact. Dit betekent niet dat het geen verschil maakt of je kiest voor groene of grijze stroom. De groene stroom die jij verbruikt, moet verplicht door onze producenten worden opgewekt. Hoe meer mensen dus kiezen voor groene stroom, hoe groener de stroommix in Nederland wordt. Jouw verbruik wordt immers groen geproduceerd en door jou gaat dan er groene stroom het net in. Het is dus belangrijk dat we de energietransitie in een versnelling brengen, zodat de marktprijs in de toekomst vooral wordt bepaald door groene energie. Meer uitleg over deze mix van energie kun je hier lezen.

3. Waarom zijn de ‘marktprijzen’ bij Vandebron hoger in vergelijking met andere leveranciers?

De inkoopstrategie verschilt per energieleverancier. Hierdoor kunnen de prijzen per energieleverancier verschillen. Om risico’s te beperken, koopt Vandebron voor klanten in een variabele contract voor een kortere periode energie in. Bij Vandebron doen we dat elke drie maanden. De variabele prijs wordt daardoor elke drie maanden opnieuw bepaald: op basis van de actuele marktprijzen. Als de prijzen hard stijgen, zie je dat als variabele klant dus sneller terug in je energietarieven. Maar andersom geldt dit ook: dalen de marktprijzen snel, dan merk je dat als variabele klant ook eerder. Meer hierover kan je teruglezen in onze blog over de inkoop en prijsbepaling van energie.

4. Waarom stijgt mijn terugleververgoeding niet mee met de marktprijs?

In tijden dat de energieprijzen stijgen, is het logisch dat mensen met zonnepanelen zich afvragen of de prijs voor de teruggeleverde energie meestijgt. Maar niet iedereen die zonnepanelen op zijn of haar dak heeft liggen, zal ook daadwerkelijk terugleveren aan het energienet. Aan het eind van je leveringsjaar wordt je opgewekte energie weggestreept tegen je energieverbruik. Dit noemen we salderen. Heb je uiteindelijk meer energie opgewekt dan verbruikt, dan krijg je voor het overschot een terugleververgoeding. De meeste huishoudens wekken echter minder op dan hun jaarlijkse verbruik, waardoor ze ook geen recht hebben op een terugleververgoeding.

Lever je daadwerkelijk meer terug dan je verbruikt, dan vindt deze teruglevering vaak plaats op momenten dat het aanbod van energie groter is dan de vraag. Hierdoor kan het voorkomen dat op deze momenten de stroomprijs erg laag is, of zelfs negatief is. Dit is echter wel de prijs die je energieleverancier krijgt voor de teruggeleverde stroom. Daarom betaal voor je de energie die je afneemt op momenten dat de zon niet schijnt relatief gezien meer geld. 

5. Ik kan jullie marktprijs niet betalen. Hoe gaat de overheid hier een rol in spelen? 

Zoals aangekondigd op Prinsjesdag is het kabinet bezig met maatregelen om de energierekening betaalbaarder te maken, onder andere door het instellen van een tijdelijk prijsplafond per 1 januari 2023. Wat ons betreft een goede ontwikkeling. Daarnaast heeft het kabinet bekendgemaakt dat alle huishoudens in november en december €190,- korting krijgen op hun energierekening. Hoe deze verrekening in zijn werk gaat wordt op dit moment verder uitgewerkt. Zodra wij hier meer over weten, zullen wij je informeren.

Geschreven door Vandebron

Deel dit artikel
Tags
Energiecrisis