17 november 2023

In 2024 verdwijnt het prijsplafond. Wat komt er voor in de plaats?

Het kabinet heeft aangekondigd dat het prijsplafond in 2024 niet verlengd zal worden. Komen er andere maatregelen voor in de plaats? En welke veranderingen kunnen we nog meer verwachten? Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor je energierekening.

Laatste update: 8 december 2023

In het kort

  • In 2024 verdwijnt het prijsplafond voor energie.

  • Ook verdwijnt de energietoeslag voor kwetsbare huishoudens. Steun via het Tijdelijk Noodfonds Energie blijft wel en er komen gerichte maatregelen om de koopkracht te verbeteren.

  • In plannen van het kabinet staat dat de energiebelasting op gas € 0,093 hoger wordt per m³ en stroom € 0,017 goedkoper per kWh.

  • Netbeheerkosten gaan in 2024 met € 8,- per maand omhoog.

Wat is het prijsplafond?

Het prijsplafond is een maatregel van de Nederlandse overheid om energie betaalbaar te houden. Het is een maximumprijs die je betaalt voor stroom en gas. Over heel 2023 betaal je € 0,40 per kWh tot aan een totaalverbruik van 2900 kWh stroom. Voor gas betaal je € 1,45 per m³ tot aan een jaarlijks verbruik van 1200 m³. Voor al het verbruik boven de grens, betaal je de prijs zoals afgesproken in je contract.

Waarom stopt het prijsplafond in 2024?

Het prijsplafond wordt na 2023 niet verlengd. “De prijspieken die leidden tot het prijsplafond, liggen inmiddels achter ons”, zegt Noortje Beckers (woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) in een interview met Radar. 

Er worden weer vaste contracten aangeboden en de meeste aanbieders hanteren tarieven die onder het prijsplafond liggen. Om die reden heeft het kabinet besloten dat het prijsplafond niet meer nodig is.

Wat verandert er nog meer?

Energietoeslag verdwijnt

Inkomens met een laag inkomen konden in 2022 en 2023 op een eenmalige energietoeslag rekenen. Deze toeslag was 800 euro, al kon het exacte bedrag per gemeente verschillen. In 2024 zal er geen nieuwe energietoeslag worden overgemaakt.

Steun voor minima

Ondanks de opheffing van het prijsplafond en de energietoeslag kunnen kwetsbare huishoudens toch op steun blijven rekenen. Zo wordt vanuit het Tijdelijk Noodfonds Energie voor deze groep opnieuw een bijdrage beschikbaar gesteld. Ook wordt er twee miljard euro gereserveerd voor ‘gerichte maatregelen om de koopkracht te stimuleren’. Het is nog onduidelijk in hoeverre dit betrekking zal hebben op energiekosten. 

Meer energiebelasting op gas, minder op stroom

In 2023 was de energiebelasting € 0,12599 per kWh stroom. Het plan van het kabinet is om dit in 2024 met € 0,017 te verlagen naar € 0,10880 per kWh. Maar gas wordt juist duurder. In 2023 betaalde je nog € 0,48980 energiebelasting per m³ gas. In 2024 wordt dit met € 0,093 verhoogd naar € 0,58296.

Met deze verschuiving wil het kabinet stimuleren dat huishoudens minder gas verbruiken of zelfs helemaal van het gas af gaan. 

Netbeheerkosten gaan omhoog

Omdat er meer geïnvesteerd moet worden in het stroomnet, verwacht de ACM dat de netbeheerkosten met 8 euro per maand omhoog gaan. Netbeheerkosten betaal je aan je netbeheerder (Liander of Enexis bijvoorbeeld) voor gebruik en onderhoud van het stroomnet. 

Lees ook: 6 mogelijke oplossingen voor een overvol stroomnet

Verwachting energieprijzen in 2024

Zolang de situatie in Oekraïne blijft zoals hij is, verwachten we dat de energieprijzen stabiel blijven. Maar of dat ook daadwerkelijk zo zal zijn, is natuurlijk onmogelijk om te voorspellen.

Omdat we afhankelijk zijn van andere (niet-Europese) landen voor de levering van gas, blijft het koffiedik kijken wat betreft de toekomstige energieprijzen. Dat is in 2022 wel gebleken. 😕

Lees ook: Ontwikkeling van de energieprijzen

Zo blijft je energierekening betaalbaar

Om je energierekening betaalbaar te houden, moeten we zuiniger omgaan met energie. Op onze blog delen we regelmatig artikelen met tips en ideeën om dat te doen. Lees bijvoorbeeld deze tips om energie te besparen, bespaartips voor huurders en de verschillende manieren om zuiniger te verwarmen

Een dynamisch energiecontract kan ook financieel voordeel opleveren. Vooral wanneer je je energieverbruik kunt sturen en je op groene en voordelige momenten verbruikt. Wil je liever maximale zekerheid? Zet dan je tarieven vast met een vast contract.

Geschreven door Stefan van de Wetering

Stefan is freelance tekstschrijver. Hij woont in een gasloos huis, heeft twaalf zonnepanelen en spaart voor een elektrische auto.

Deel dit artikel
Tags
VandebronBeleidActueel