2 juni 2023

Alles over het prijsplafond voor energie in 2023

Sinds 1 januari geldt er een prijsplafond op energie. Dat is een maximumtarief voor gas en stroom tot een bepaalde grens. Hier lees je hoe het werkt.

Laatste update: 2 juni 2023

Hoe werkt het prijsplafond voor energie?

Om energie betaalbaar te houden, stelt het kabinet vanaf 1 januari 2023 een maximaal tarief in voor stroom- en gasprijzen tot aan een bepaald verbruik. Dat noemen we een prijsplafond.

In het kort

Over heel 2023 betaal je € 0,40 per kWh tot aan een totaalverbruik van 2900 kWh stroom. Voor gas betaal je € 1,45 per m³ tot aan een jaarlijks verbruik van 1200 m³. Voor al het verbruik boven de grens, betaal je de prijs zoals afgesproken in je contract.

Prijsplafond en je jaarrekening

Het plafond van 1200 m³ gas en 2900 kWh stroom wordt verdeeld over de 365 dagen van het jaar. Maar niet evenredig. Omdat je in de winter gemiddeld meer verbruikt dan in de zomer, is een zogenaamd ‘badkuipmodel’ bedacht. Op dagen in juli is het dagplafond bijvoorbeeld lager dan in januari.

Het prijsplafond is gekoppeld aan je jaarrekening. Omdat de jaarrekening voor iedereen op een andere datum is, wordt er ook wel gesproken van een persoonlijk prijsplafond. Binnen het prijsplafond zijn er twee periodes van belang: één tot aan je jaarrekening en één voor de periode erna. 

Het deel vanaf 1 januari tot aan de datum van je jaarrekening wordt bij elkaar opgeteld. Is je totaalverbruik minder? Dan betaal je het tarief van het prijsplafond. Voor al het verbruik boven de grens betaal je de prijs zoals afgesproken is in je energiecontract. Voor de periode na je jaarrekening tot 31 december geldt hetzelfde.

Voorbeeld

Je jaarrekening valt op 13 april 2023. Volgens het prijsplafond mag je vanaf 1 januari tot en met 13 april 610 m³ gas en 976 kWh stroom verbruiken. Van 14 april tot en met 31 december mag je 590 m³ gas en 1924 kWh stroom verbruiken. Dat is samen 1200 m³ gas en 2900 kWh stroom voor het hele jaar.

Bron: Rijksoverheid

Heb je in de periode 1 januari tot en met 13 april een energieverbruik van 600 m³ gas en 1076 kWh stroom? Dan betaal je over je volledige gasverbruik het tarief van het prijsplafond. Voor je stroomverbruik betaal je tot 976 kWh het tarief van het prijsplafond en voor de overige 100 kWh het tarief zoals afgesproken in je energiecontract.

Van 14 april tot en met 31 december is je tweede prijsplafond periode. Verbruik je bijvoorbeeld nog maar 550 m³ gas en 1900 kWh stroom? Dan betaal je over je complete verbruik de tarieven van het prijsplafond.

Waarom een dagplafond en geen jaarplafond?

In dit Kamerstuk legt het kabinet uit dat het belangrijk is dat mensen de vrijheid houden om over te stappen van energieleverancier. Bijvoorbeeld omdat ze liever een groene energieleverancier willen dan een grijze 😉. Daarvoor is een berekening op dagbasis nodig. De leverancier kan dan precies berekenen hoeveel van het prijsplafond al verbruikt is.

Waar zijn de aantallen op gebaseerd?

Het prijsplafond is afgesteld op het gemiddelde verbruik van een Nederlands huishouden. Verbruik je meer, dan betaal je ook meer. Dat vindt het kabinet de eerlijkste oplossing. Zo worden mensen alsnog gestimuleerd om spaarzaam om te gaan met energie en te investeren in energiebesparende maatregelen.

Voor wie is het prijsplafond?

Het prijsplafond geldt voor alle adressen met een verblijfsfunctie. In de regel zijn dat alle gewone huishoudens in Nederland. Daarnaast geldt het ook voor zzp’ers, een deel van het mkb, winkels, verenigingen en kleine maatschappelijke organisaties. Voor mkb-ondernemingen die niet ontkomen aan een hoog verbruik is er de TEK-regeling.

Prijsplafond voor stadsverwarming

Huishoudens met stadsverwarming betalen een vast tarief van € 47,38 per GJ tot aan een maximaal verbruik van 37 GJ. Dit plafond geldt gewoon voor heel 2023 en is onafhankelijk van je jaarafrekening.

Vast contract en het prijsplafond

Voor vaste contracten met tarieven hoger dan het plafondtarief wordt het prijsplafond direct toegepast. Maar heb je nog een vast contract met lagere tarieven? Geluksvogel. Dan maak je geen gebruik van het prijsplafond, maar hou je gewoon je lage tarieven. Zodra je contract afloopt en je neemt een nieuwe met hogere tarieven, doe je mee met het prijsplafond voor de resterende dagen van het jaar.

Helaas: geen hoger plafond voor gasloze woningen

Een gasloze woning verbruikt ongeveer twee keer meer stroom. Het prijsplafond maakt echter geen onderscheid tussen gasloze en ‘normale’ woningen. Wel heeft het kabinet het plafond iets verhoogd (van 2400 naar 2900 kWh) en het stroomtarief wat verlaagd (van € 0,70 naar € 0,40) om huishoudens met een gasloze woning tegemoet te komen.

Zonnepanelen en het prijsplafond

Wek je op een zonnige zomerdag meer op dan je verbruikt? Dan mag je het overschot terugleveren en aftrekken van je jaarverbruik. Salderen noemen we dat. Het prijsplafond geldt alleen voor het stroomverbruik dat overblijft na saldering.

Zakelijk elektrisch rijden en het prijsplafond

Het prijsplafond heeft ook invloed op het verrekenen van je zakelijke laadsessies en het tarief voor het verrekenen daarvan. Ons advies is om het op dat moment geldende tarief ook voor de verrekening te hanteren en los met de werkgever afspraken te maken over hoe om te gaan met de eventueel hogere kosten thuis als je over het plafond heen gaat. Let daarbij op dat je tijdig het tarief aanpast in Mijn Vandebron. Zodra je dat hebt aangepast, wordt dat het geldende tarief voor de daaropvolgende laadsessies.

Hoe maak je gebruik van het prijsplafond?

Klanten van Vandebron hoeven geen actie te ondernemen. Wij regelen het. We verrekenen de lagere tarieven met je termijnbedrag. Op Mijn Vandebron of in de app kun je dit checken. Op de maandelijkse energienota wordt het niet heel uitgebreid gespecificeerd, maar wel op de uiteindelijke jaar- of eindafrekening.

Maakt Vandebron extra winst door het prijsplafond?

In het prijsplafond is een margetoets opgenomen. Die zorgt ervoor dat energieleveranciers niet onnodig winst kunnen maken. Er wordt gekeken naar de gemiddelde winst van de voorgaande jaren en in 2023 mag er niet meer winst gemaakt worden. Dit wordt gecontroleerd. Mocht er toch sprake zijn van teveel winst, dan wordt dit door de overheid teruggevorderd. Vandebron gaat dus niet extra verdienen door het prijsplafond. We zorgen ervoor dat de volledige prijsplafondsubsidie bij onze klanten terecht komt.

Na 2023 nog steeds een prijsplafond?

Het prijsplafond is van tijdelijke aard en zal alleen in 2023 gelden. Het kabinet belooft financiële steun voor mensen die ook in 2024 niet rondkomen door hoge energieprijzen, maar niet met een prijsplafond op energie.

Energie besparen loont

Zelfs mét het prijsplafond blijft energie duur. Daarom blijven we onze klanten stimuleren om minder energie te verbruiken. Bijvoorbeeld met deze energiebesparende tips, manieren om zuiniger te verwarmen met radiatoren en deze tips speciaal voor huurhuizen.

Lees verder

Geschreven door Stefan van de Wetering

Stefan is freelance tekstschrijver. Hij woont in een gasloos huis, heeft twaalf zonnepanelen en spaart voor een elektrische auto.

Deel dit artikel
Tags
VandebronBeleidActueel