29 september 2022

Vandebron laat tarieven 30 dagen na aankondiging ingaan

Vandebron kiest ervoor om de onzekerheid en onrust bij klanten over de 30 dagen termijn weg te nemen. De energiemarkt is al onrustig genoeg.

Sinds vorige week is er zeer veel onrust bij klanten ontstaan door de berichtgeving van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Veel klanten ontvingen in de loop van september hun nieuwe variabele tarieven per 1 oktober. De ACM heeft echter bekendgemaakt dat, ondanks de turbulente energiemarkt, zij van mening is dat energieleveranciers tariefwijzigingen minimaal 30 dagen van tevoren aan klanten moeten communiceren. 

Vandebron is het niet eens met het standpunt van de ACM. Omdat de prijzen dagelijks fluctueren, kopen wij kort van tevoren energie in om op deze manier een zo gunstig mogelijk tarief aan onze klanten te kunnen bieden. Dit is de reden waarom wij kort van tevoren, maar wat ons betreft nog steeds tijdig, onze klanten informeren over de nieuwe tarieven.

Toch heeft Vandebron besloten om de ingangsdatum van de tarieven aan te passen zodat de 30 dagen in acht worden genomen. Hierover worden klanten vanaf vandaag geïnformeerd. Vandebron kiest ervoor om een deel van de  onzekerheid en onrust bij klanten weg te nemen. De energiemarkt is al onrustig genoeg. 

Kim Verdouw, CFO van Vandebron: ‘Het standpunt van de ACM - met steun van Minister Jetten - heeft grote financiële gevolgen voor alle energieleveranciers. Bovendien is in onze ogen de consument ook niet gebaat bij toepassing van de 30 dagen termijn. Toch kiezen we ervoor om de nieuwe tarieven, in dit geval 30 dagen na het versturen van de eerdere tariefmail, in te laten gaan. Daarnaast gaan we in gesprek met de ACM om de financiële impact die hierdoor ontstaat te bespreken.’

De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd op Prinsjesdag hebben mogelijk invloed op het nieuwe termijnbedrag vanaf november. De details zijn hierover nog niet bekend. Zodra hier meer duidelijkheid over komt, zal Vandebron haar klanten informeren. 

Geschreven door Vandebron

Deel dit artikel
Tags
EnergiecrisisVandebronBeleid