22 mei 2022

Ons CO₂-compensatieproject verandert

Sinds het begin van Vandebron wordt het gasverbruik van onze klanten gecompenseerd via verschillende duurzame projecten wereldwijd. Maar dit verandert.

De huidige manier van compenseren voelde niet meer geheel in lijn met onze missie. We zetten vol in op de verduurzaming van Nederland, daar moet wat ons betreft ons compensatieproject bij aansluiten. Daarom steken we met terugwerkende kracht vanaf januari 2022 het CO₂-compensatieproject anders in: we gaan ons inzetten voor lokale en duurzame projecten in ons eigen land. 

Lokaal impact maken

Waar we hiervoor één-op-één compenseerden met certificaten, gaan we nu de compensaties die onze klanten betalen samenvoegen. Dit totaalbedrag investeren we in een duurzaam initiatief in Nederland. Zo maken we impact, dichtbij huis. 

Trees for All 

In 2022 werken we samen met Trees for All. Trees for all is een stichting met CBF-keurmerk en ANBI-status die zich al meer dan twintig jaar inzet voor een beter klimaat. Zij hebben in Nederland en in het buitenland al heel wat bosprojecten opgezet voor meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. Samen met Trees for All gaan we nu aan de slag om een echt Vandebron-bos aan te planten en ondersteunen we hen financieel in andere Nederlandse projecten. We informeren onze klanten dit jaar welke projecten we hebben geselecteerd en hoe onze klanten hier actief aan kunnen bijdragen, zoals meehelpen bomen planten in het plantseizoen. 

Met alle Vandebronners samen 

Daarnaast zullen we elk jaar opnieuw kijken met welke partij(en) we willen samenwerken. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze klanten die ideeën en projecten kunnen insturen.  Aan de hand van vaststaande criteria beslissen we uiteindelijk waar we in zullen investeren. 

Vanaf nu gaan we dus met alle Vandebronners samen impact maken. Zo dragen we actief bij aan een groener en duurzamer Nederland en weten we precies waar ons geld in wordt geïnvesteerd. Dat noemen we impact maken met een goed gevoel!

Geschreven door Isabelle Cannoo

Isabelle Cannoo is Brand Manager bij Vandebron en zet zich dagelijks in om de wereld een stukje mooier te maken.

Deel dit artikel
Tags
VandebronBeleidKlimaatActueelNatuurGroenDoenImpact