1 mei 2022

Batterijopslag als oplossing voor het overvolle energienet

Bij Vandebron richten we ons op verschillende oplossingen om overbelasting van het energienet tegen te gaan. Zo ook op batterijopslag. Benieuwd hoe we dat doen? Lees snel verder!

Steeds meer bedrijven en consumenten willen verduurzamen en het aantal wind- en zonneparken stijgt. Goed nieuws! Aan de andere kant komen er ook meer berichten dat het energienet al deze extra energie helemaal niet aankan. Waar een wind- of zonnepark in een paar jaar gebouwd is, kan het aanleggen van de infrastructuur tot wel 7 jaar duren. Het net raakt dus in een snel tempo overvol. Willen we Nederland volledig op duurzame stroom laten draaien, dan moeten we creatief en flexibel met energie omgaan. Want waar laten we alle extra energie die nodig is, terwijl het energienet al overbelast is? En wat doen we als de zon niet schijnt en de wind niet waait? Het opslaan van duurzame energie in megabatterijen biedt hierin een uitkomst. En dat is precies waar Vandebron zich momenteel mee bezig houdt.

Slim batterijsysteem van 1 megawatt

Prologis, een aanbieder van modern logistiek vastgoed in Nederland, ontwikkelt samen met Sunrock een volledig duurzaam distributiecentrum in Tilburg. Op het dak van dit distributiecentrum liggen duizenden zonnepanelen. De zonne-energie die daarmee wordt opgewekt en niet door het distributiecentrum wordt verbruikt, wordt via Vandebron aangeboden aan consumenten. Zo draagt duurzaam opgewekte energie meteen bij aan het verduurzamen van de omgeving. 

Maar het project kent een grote uitdaging. De zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum hebben een productievermogen van 4 megawattpiek. Dat is veel meer dan de netaansluiting met een vermogen van 1.750 kiloVolt-Ampere aankan. Gelukkig is er ook een oplossing: een Mega Cube-batterij ter grootte van een zeecontainer met een capaciteit van 1 megawatt. 

Netbalancering dankzij energie-opslag

In ons land wordt er steeds meer duurzame energie opgewekt. In 2030 moet minimaal 27% van de energie in Nederland uit duurzame bronnen komen. Maar met de groei van beschikbare duurzame energie, groeit ook de vraag naar het flexibel inzetten van deze energie. Vraag en aanbod moeten namelijk op elkaar worden afgestemd. De Mega Cube-batterij helpt om die flexibiliteit aan het energienet te leveren. Deze megabatterij slaat zonne-energie op en geeft de goeie energie op latere momenten weer af. Zo wordt niet alleen de verspilling van duurzame energie tegengegaan, maar zijn er ook minder fossiele brandstoffen nodig. Het is de eerste keer dat een megabatterij in Europa op zo’n manier bedrijfsmatig wordt ingezet.

De batterij wordt ingezet als reservevermogen voor het energienet en Vandebron zorgt hierbij voor de aansturing van de batterij. Wij zorgen ervoor dat de batterij wordt opgeladen wanneer er een overschot aan energie is op het net en wordt ontladen bij een tekort aan energie op het net. Uiteraard wordt hierbij ook rekening gehouden met de productie van de zonnepanelen, de capaciteit van de netaansluiting en het energiebehoefte van alle bedrijfsactiviteiten. Op deze manier draagt het systeem bij aan het balanceren van het energienet en hoeven gas- en kolencentrales minder hard te draaien om toch aan de energiebehoefte te kunnen voldoen. 

Méér en betere duurzame projecten

Megabatterijen zorgen voor méér en betere investeringen in duurzame energieprojecten. Soms wordt de realisatie van zonne- en windparken namelijk uitgesteld omdat de aansluitcapaciteit het niet aankan. Dankzij grote batterijen kan een deel van de opgewekte energie worden opgeslagen en wordt er minder energie op het energienet gezet. Op deze manier hoeft er minder geïnvesteerd te worden in netuitbreiding en bekabeling en is het voor producenten gunstig om te investeren in nieuwe zon- of windparken. 

De megabatterij is niet alleen functioneel voor het opslaan van energie en een betere balans op het energienet, maar levert ook veel data op. Voor de energietransitie is het belangrijk dat we op een gegeven moment grootschalig energie kunnen opslaan. Willen we uiteindelijk alle gas- en kolencentrales sluiten, dan moeten we slimmer omgaan met de afstemming van vraag en aanbod van groene energie. Het plaatsen van een megabatterij bij zonne- en windparken helpt daarbij. En dit is nog maar het begin. In de toekomst zullen we meer batterijen flexibel gaan aansturen. Hoe meer duurzame energie we kunnen opslaan, hoe beter. 

Geschreven door Margo van Gils

Margo is brand marketeer bij Vandebron en enthousiasmeert anderen graag over de energietransitie.

Deel dit artikel
Tags
VandebronKennisbankZonne-energieActueelTech