20 september 2016

Vandebron in de top van de groenste energieleveranciers

Vandebron scoort een 9,6, aldus het nieuwe duurzaamheidsonderzoek van Consumentenbond, Greenpeace, Wise en Natuur & Milieu.

Begrijp ons niet verkeerd, we juichen het rapport toe, want het rapport maakt pijnlijk duidelijk dat er in Nederland nog een lange weg te gaan is en de misstanden die het aanstipt zijn ongelooflijk belangrijk. Ook zijn we blij dat het nieuwe rapport al genuanceerder is over biovergisting, in vergelijking met vorig jaar.

Tegenstrijdigheid in het rapport

Wel verbaast het ons dat een deel van het rapport niet consistent is met de door de opstellers zelf aangehaalde bronnen. Zo wordt er beargumenteerd dat het gas uit de vergisters beter direct als biogas gebruikt kan worden, omdat het omzetten naar elektriciteit niet efficiënt is. Hiervoor wordt een onderzoek van de TU Delft uit 2013* aangehaald. In dat onderzoek staat echter: ‘Toepassing van biogas in een WKK-eenheid levert de grootste duurzaamheidswinst op per GJ biogas.’ Oftewel: precies het tegenovergestelde van wat er in het rapport staat.

Compost uit biomassa

Daarnaast wordt er gesteld dat de biomassa beter direct gebruikt kan worden voor het maken van compost. Uit de studie ‘Milieuanalyse vergisten GFT-afval’ van IVAM (2008)** blijkt echter dat door eerst te vergisten en dan pas te composteren de uitstoot van CO2 verder verlaagd wordt. In het verlengde daarvan wordt ook voorbij gegaan aan onze toelichting dat de residuen van al onze vergisters gebruikt worden als compost. Dus eerst vergisten en dan de reststromen (compleet ontdaan van alle mogelijke vervuilingen) gebruiken als natuurlijke meststoffen. Daarmee maken onze bio-energiebronnen maximaal gebruik van de mogelijkheden en zorgen voor een minimale CO2 uitstoot.

Food feed fuel

Alle vergisters die bij Vandebron zijn aangesloten werken volgens het “food-feed-fuel” principe. Ze vergisten geen reststromen die geschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie. Ze worden echter op één hoop gegooid onder de aanname dat ze wel bruikbaar voedsel gebruiken en krijgen daarom een lager cijfer. De co-vergisters die bij ons zijn aangesloten worden gerund door professionals die werken aan een duurzame toekomst. Als ze dat niet waren, dan hadden ze hun stroom niet via Vandebron kunnen verkopen.

Onze bio-energiebronnen hebben wat ons betreft dan ook een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening, omdat ze verder onbruikbare reststromen efficiënt omzetten in elektriciteit. Vandebron zal dan ook vanuit haar missie deze technologie niet ‘lager’ waarderen dan Wind- of Zonne-energie.

Sneller naar meer duurzame energie

Het businessmodel van Vandebron is gestoeld op het stimuleren van echte duurzame energie. Door geen marge te maken op stroom kunnen we energiebronnen een betere prijs bieden. Dit verbetert de businesscase voor duurzame energieproductie en zorgt er op die manier voor dat er sneller meer duurzame productie gerealiseerd wordt. Zo hebben bijvoorbeeld onze bio-energiebronnen Peter van Roij en Hans van den Heuvel hun extra inkomsten via Vandebron direct geïnvesteerd in ruim 4.600 zonnepanelen. Dit zorgt voor vermindering van ruim 560 ton CO2 uitstoot per jaar!

Kortom: we zijn trots op onze energiebronnen en trots op de impact die we met elkaar en onze klanten maken! Al onze energiebronnen krijgen van ons dan ook een dikke 10!

Lees het volledige rapport

Geschreven door Koen de Brauw

Koen is voormalig copywriter. Hij is geïnteresseerd in innovatie, de energietransitie en de diepere krochten van de energiemarkt.

Deel dit artikel
Tags
Goeie energieSjoemelstroomActueel