29 december 2021

Terugblik op 2021, vooruitkijken naar 2022

Vol goeie energie vooruit

2021, en dan met name het laatste kwartaal, was het jaar waarin we te maken kregen met een Europese gascrisis. Nu het jaar ten einde loopt, blikken we in deze blog terug op een stormachtig jaar. In 2021 werden alle energieleveranciers gedwongen hun prijzen te verhogen en enkele energiemaatschappijen vielen zelfs om als gevolg van alle ontwikkelingen in de markt. Vervelend nieuws dat ons allemaal bezighoudt. Wel zijn er ook lichtpuntjes, we geven een doorkijkje naar 2022.

De gascrisis toont aan dat Nederland, maar ook Europa, veel te afhankelijk is van gas. Onze fossiele energie-verslaving is op een pijnlijke manier blootgelegd. Het overgrote deel van de energie in Nederland wordt opgewekt door gas- en kolencentrales. Elektriciteit opgewekt door gascentrales is, vanwege de hoge gasprijzen, op dit moment de duurste vorm van elektriciteitsproductie. En in ons land wordt maar één prijs gehanteerd voor elektriciteit, ongeacht de manier waarop deze wordt opgewekt. Deze prijs wordt dus bepaald door productiekosten en door vraag en aanbod op de markt. En omdat de gasprijzen torenhoog zijn, wordt alles duurder. Zo ook de elektriciteit. 

De afgelopen jaren werd structureel te weinig geïnnoveerd, werden er vaak op korte termijn besluiten genomen en is er beperkt geïnvesteerd in de energietransitie. Als die investeringen er niet alsnog gaan komen, dan is dit naar verwachting niet de laatste energiecrisis die ons te wachten staat.

Hoge bomen vangen veel wind

Begin november moesten we, vanwege de torenhoge gasprijzen, onze energietarieven voor klanten met een variabel contract vervroegd verhogen. Voor klanten met een vast contract veranderde er gelukkig helemaal niets. Dat een deel van onze klanten door de noodgedwongen tariefwijziging in de portemonnee werd geraakt, deed uiteraard pijn maar was helaas onvermijdelijk. We behoorden tot de voorhoede van leveranciers die de prijswijziging op een transparante manier doorvoerden en na ons volgden er meer. Door de bizarre situatie op de energiemarkt ging zelfs een aantal aanbieders failliet. Een voorloper zijn in de energiewereld heeft wel eens beter gevoeld, maar door ontwikkelingen in de markt konden we niet anders. 

Lichtpuntje

Een crisistijd schudt mensen, bedrijven en overheden wakker en wij zien deze gascrisis als hét moment om kritisch te kijken naar het fossiele infuus waar Nederland aan ligt. Het is belangrijk om te realiseren dat de hoge prijzen niet het gevolg zijn van de omschakeling naar duurzame energie, maar juist een gevolg van de veel te langzame omschakeling. Laat deze gascrisis een eyeopener zijn die – net als bij de Coronacrisis – dwingt om versneld in oplossingen te denken. De vergezichten moeten ambitieuzer, rigoureuzer en de uitvoering sneller om dit soort crises in de toekomst te voorkomen. Een belangrijke sleutel ligt, wat ons betreft, in de slimmere inzet van technologie, gekoppeld aan 100% groene wind-, bio- of zonne-energie van Nederlandse bodem. We zetten technologie in zodat vraag en aanbod van groene energie beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Zo werken we toe naar 100% duurzame energie, die 100% van de tijd beschikbaar is. Dit alles zorgt ervoor dat we gas- en kolencentrales definitief buitenspel kunnen zetten. Zo zetten we, naast laadpalen voor elektrische auto’s, ook in op energieopslag en het balanceren van het energienet.

Nederland lijkt wakker

Het wakker schudden lijkt gelukt als we kijken naar de prioriteit die het klimaat krijgt in het nieuwe regeerakkoord. Ook de miljarden die in het nieuwe coalitieakkoord voor de energietransitie worden vrijgemaakt stemmen ons positief en er komt zelfs een Minister van Klimaat en Energie. Eerder werd al bekend dat er na de Hemwegcentrale, waar we in 2017 voor streden met gelijkgestemden, nog een kolencentrale dicht gaat. Kortom, de energietransitie gaat deze kabinetsperiode worden versneld. 

De storm is zeker nog niet gaan liggen

Op korte termijn blijft de energiemarkt onberekenbaar. De gasvoorraden zijn historisch laag voor de tijd van het jaar. Dit betekent dat de markt, naar alle waarschijnlijkheid, voorlopig nog niet van de schommelende energietarieven af is. De gasprijzen zijn nu (eind december 2021) wederom naar recordhoogtes gestegen waardoor Vandebron nu juist weer een relatief goedkoop tarief heeft voor klanten die nu een variabel contract hebben bij ons. Onder andere de faillisementen van andere leveranciers en de onrust die dit veroorzaakte bij consumenten hebben ervoor gezorgd dat er een run op onze variabele contracten is ontstaan waardoor we nu onvoldoende stroom en gas over hebben om dit aan nieuwe variabele klanten aan te bieden tegen het oude tarief. Daarom moet Vandebron energie inkopen tegen de veel hogere huidige marktprijzen. En omdat Vandebron afhankelijk is van marktprijzen, merkt de toekomstige variabele klant dit ook in zijn tarief. 

Om onze klanten en onszelf in de toekomst zoveel tegen prijsverhogingen te beschermen, passen we in 2022 onze variabele tariefstructuur aan voor klanten die nieuw in een variabel contract terechtkomen. In het kort gaan we, in plaats van elk half jaar een tarief vast te stellen, dit maandelijks doen. Dat betekent dat vanaf januari 2022 nieuwe variabele klanten per maand dat ze instromen een ander marktconform tarief kunnen verwachten. Omdat we dit maandelijks gaan doen kunnen we prijsschommelingen naar verwachting beter opvangen zodat de klant de dan geldende marktprijs betaalt en we tussentijdse prijsstijgingen zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Hiermee proberen we vervelende verrassingen dus te voorkomen. Uiteraard verandert er niets voor klanten met een vast contract. 

Maar hier blijft het niet bij, ook zetten we ons vol overgave in om onze klanten minder afhankelijk te maken van stroom- en gasprijzen. We moedigen onze klanten aan om in te zetten op minder verbruik én meer eigen energie-opwek. Door isolatie en zonnepanelen aan te bieden, kunnen we in deze behoefte voorzien. Voor vragen kan je zoals altijd terecht bij onze klantenservice, zij helpen je graag. 

En uiteraard staat onze agenda voor 2022 weer boordevol groene voornemens, we gaan vol goeie energie vooruit. Tot volgend jaar! 

Geschreven door Mart Vonk

Mart is Head of Marketing bij Vandebron. Hij zet zijn creativiteit in om verandering te creëren voor een betere toekomst en hij is gek op varen.

Deel dit artikel
Tags
ActueelBeleidGoeie energieImpactKennisbankKlimaatVandebron