14 september 2018

Bangladesh wapent zich tegen klimaatverandering

En doet dat met succes: sinds het land zich actief beschermt tegen cyclonen, daalde het dodenaantal met 98%.

Een deltaplan moet Bangladesh beschermen tegen zware stormen en de stijgende zeespiegel. Bangladesh heeft tot nu toe al enorme stappen gezet om haar inwoners beter te beschermen tegen het klimaat. Sinds Bangladesh werk maakt van de bescherming tegen cyclonen, daalde het aantal doden met maar liefst 98 procent. (Via: World's Best News)

Bangladesh, een land met 163 miljoen inwoners en de grootste delta ter wereld, verliest jaarlijks duizenden hectares landbouwgrond door erosie, overstroming en verzilting. Het deltaplan moet de laaggelegen gebieden weerbaarder maken. De komende tijd worden verwaarloosde kustpolders aangepakt en nieuwe dijken en kustversterking aangelegd. Het deltaplan is mede ontwikkeld met steun van de Nederlandse overheid en onderzoeksinstellingen als de Wageningen Universiteit.

Speciale rijstsoorten

Bangladesh, het natte, arme land aan de monding van de Ganges, wordt al sinds mensenheugenis door cyclonen getroffen. In 1970 eiste cycloon Bhola in Bangladesh een half miljoen levens. Die cycloon was de meest de dodelijke in de geschiedenis van het land. Een ‘Super Cycloon’ uit april 1991 staat op de tweede plaats. De storm raasde met 240 kilometer per uur over het vlakke land ten zuiden van Chittagong. Hij stuwde een vijf meter hoge muur van water door de talloze dorpen in het gebied. Meer dan 139.000 mensen kwamen om en de huizen van nog eens tien miljoen mensen spoelden weg.

In 1992 begon de regering van Bangladesh met maatregelen tegen de vele stormen. De eerste was het herbebossen van grote delen van de uiterwaarden. Wanneer de oevers van de rivieren vol bomen staan, hebben wind en water minder vrij spel. Andere delen van het rivierenland werden flink opgehoogd met sediment dat jaarlijks door de overstromingen wordt achtergelaten. Ook werden  speciale rijstsoorten ingevoerd die overstromingen overleven waardoor honger ná de ramp wordt voorkomen.

Veilig heenkomen

Met buitenlands geld installeerde de regering ‘vroege waarschuwingssystemen’ waardoor de bevolking in een vroeg stadium in veiligheid kan worden gebracht. Ten slotte werden op hoger gelegen plaatsen duizenden ‘cyclone shelters’ gebouwd. Dat zijn opvangbunkers waarin mensen een veilig heenkomen kunnen vinden. Een team onderzoekers berekende onlangs dat al deze maatregelen het aantal cycloon-doden in Bangladesh omlaag bracht met 98 procent. Klimaatverandering is een feit. Maar we hoeven ons er niet bij neer te leggen. Bangladesh bewijst het.

Nog meer goed nieuws op klimaatgebied: EnDev hielp 19 miljoen mensen aan schone energie China behaalde haar klimaatdoelen 3 jaar te vroeg Kopenhagen wil de eerste CO2-neutrale hoofdstad ter wereld worden

Geschreven door Claire van de Graaff

Claire is voormalig copywriter en eindredacteur bij Vandebron en houdt naast van schrijven enorm van koken. En eten.

Deel dit artikel
Tags
GroenDoen