30 juni 2019

Het klimaatakkoord: dit staat erin

Vrijdag 28 juni werd na anderhalf jaar onderhandelen het klimaatakkoord gepresenteerd. Wat staat erin? Welke maatregelen worden er genomen? En wat betekent het voor jou?

Thuis

 • De vijf kolencentrales die nu nog in Nederland actief zijn, sluiten, waarvan de laatste 2 in 2030. Daarna zal alle energie duurzaam worden opgewekt.

 • De eerste wijken gaan van het gas af en de eerste warmtenetten worden aangelegd. Gemeenten bepalen welke wijken het eerst aan de beurt zijn. Als je op een warmtenet wordt aangesloten, is je Cv-Ketel niet langer nodig.

 • De prijs voor gas stijgt en die voor elektriciteit daalt. Dit moet mensen stimuleren om hun gasfornuis in te ruilen voor een elektrisch kookstel en hun huis op andere manieren te verwarmen. Als je huis niet goed is geïsoleerd en je dus veel stookt, zal je rekening hoger worden. 

 • Huizenbezitters kunnen geld lenen van de overheid om hun huis duurzaam te verwarmen. Dit geld kan worden gebruikt voor warmtepompen, isolatiemateriaal en hybridekachels. De overheid maakt voor dit ‘warmtefonds’ 50 tot 80 miljoen per jaar vrij.

Onderweg

 • Vanaf 2030 moeten alle auto’s die nieuw worden verkocht elektrisch zijn. 

 • Het kopen van een elektrische auto wordt gesubsidieerd. Het bedrag daarvoor ligt waarschijnlijk rond de € 3000,- maar wordt volgend jaar bepaald.

 • Diesel wordt duurder.

 • Waarschijnlijk komt er in 2026 een vorm van rekeningrijden. Dat betekent dat je wegenbelasting betaalt aan de hand van het aantal kilometers dat je rijdt.

 • Vanaf 2025 mogen er geen nieuwe snorfietsen meer worden verkocht die op benzine rijden. Vanaf 2030 geldt dat waarschijnlijk ook voor bromfietsen.

 • Om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, komen er meer fietsenstallingen bij stations.

Industrie

 • Vanaf 2021 betaalt de industrie € 30,- voor elke ton CO2 die te veel wordt uitgestoten, wat kan oplopen tot € 150,- per ton in 2030.

 • Huishoudens gaan minder betalen aan Opslag Duurzame Energie (ODE), de industrie juist meer.

Agrarische sector

 • De veestapel moet krimpen; er moeten minder varkens komen in de veehouderij. Om dat mogelijk te maken, wordt er geld vrijgemaakt voor een stopregeling voor varkensboeren. 

 • Er komt ieder jaar 70 miljoen beschikbaar voor boeren die overstappen naar duurzame landbouw met minder vee.

Geschreven door Claire van de Graaff

Claire is voormalig copywriter en eindredacteur bij Vandebron en houdt naast van schrijven enorm van koken. En eten.

Deel dit artikel
Tags
ActueelBeleidKlimaat