19 april 2021

Hoe kunnen ook VvE's laadpalen in hun garages krijgen?

Jesse Boonman, stagiair bij Vandebron, zocht dit speciaal voor het Elektrisch rijden-team uit. In dit blog licht hij zijn bevindingen toe.

Met regelmaat komt het voor dat Vandebron geen laadpalen kan plaatsen bij VvE’s omdat er nog veel onduidelijkheden zijn. Vaak worden de VvE’s nog niet voldoende ondersteund en duurt het lang voordat een aanvraag doorkomt. Om ervoor te zorgen dat ook VvE’s kunnen worden voorzien van laadpalen ben ik het veld in gegaan om te kijken waar de problemen ontstonden en hoe deze opgelost konden worden.

VvE’s kunnen veel onduidelijkheden en onzekerheden met zich meebrengen. Dankzij de hoeveelheid belangen wordt regelmatig de besluitvorming vertraagd. VvE’s hebben ieder hun unieke eigenschappen. De splitsingsakte, de bouw van het gebouw, de stemrechten en nog een heleboel andere dingen kunnen bij elke VvE anders zijn. Toch wil Vandebron VvE’s ondersteunen bij het gesprek over laadpalen. Er wordt namelijk vaak aangegeven dat de aanvraag bij de VvE niet doorkomt doordat er teveel tegenstand vanuit de bewoners is.

Er zijn een aantal punten waar VvE’s tegenaan lopen als ze de vergadering willen overtuigen van het plaatsen van laadpalen in parkeergarages. De verrekening van de kosten en een gebrek aan kennis zorgen ervoor dat er niet altijd wordt ingestemd met het voorstel om laadpalen te plaatsen. Je kunt dus zeggen dat vooral financiën en gebrek aan kennis de grootste problemen zijn. Denk bijvoorbeeld aan bewoners die geen voorstander zijn van elektrisch rijden, waarom zouden zij meebetalen aan iets waar zij geen gebruik van maken? Dit ga ik verder uitleggen in dit blog.

Vaak is het lastig om de bewoners te overtuigen. Dat komt mede door een kassa-uitzending over brandveiligheid in parkeergarages die voor veel angst onder de bewoners heeft gezorgd. Hierin kwam naar voren dat het onveilig zou zijn om laadpalen te plaatsen in parkeergarages bij VvE’s, omdat de lithium-ion batterij grote hitte kan bereiken en lang kan doorbranden. Maar uit onderzoek blijkt dat elektrische auto’s helemaal niet zoveel brandgevaarlijker zijn dan reguliere auto’s met verbrandingsmotoren. Doordat het een nieuwe technologie is en nog niet alle risico’s in kaart zijn gebracht, worden elektrische auto’s onder een vergrootglas gelegd. Dat is erg ongunstig voor VvE’s omdat er veel tegenstand vanuit de bewoners ontstaat. Om te komen tot oplossingen heeft Vandebron nu twee manieren ontwikkeld ter ondersteuning van de VvE.

Brochure

Om een deel van de angst en onduidelijkheid weg te nemen, is er een brochure ontwikkeld. Deze brochure geeft inzicht in het brandgevaar van elektrische voertuigen in parkeergarages en heeft als doel om meer kennis te geven van de daadwerkelijke situatie. Door bewoners op de hoogte te brengen over het aanvraagproces en door uitleg over vakjargon uit de offerte te geven, worden onzekerheden weggenomen. Tijdens de Vergadering van Eigenaren is er vaak onvoldoende tijd om de hele offerte door te nemen. Met de brochure kan iedereen zich inlezen in het voorstel en kan er een gegronde beslissing worden genomen over de aanvraag. 

Rekenmodel

Er is, naast de brochure, een rekenmodel ontwikkeld. Dit rekenmodel zorgt ervoor dat VvE’s inzichtelijk krijgen aan wat voor terugverdientijd ze moeten denken. Hiervoor zijn twee verschillende modellen bedacht. Het eerste rekenmodel doet de verrekening op basis van een verhoging van het tarief op de laadpas. Hierbij betalen alleen de elektrisch rijders en is het vaak gemakkelijker om de vergadering te overtuigen.

Als voorbeeld:

Een VvE met 50 bewoners wil graag 5 laadpalen aanvragen voor in hun parkeergarage. De laadsnelheid van de palen is 11 kWh en het tarief staat in eerste instantie op € 0,20. Indien een verhoging van het tarief op € 0,15 wordt doorgevoerd zal het volgende scenario zich afspelen: 

Er is een investering nodig van ca. € 8.000,-. Deze investering zal na een verhoging van 15 cent, verdeeld over 5 laadpalen, terug worden verdiend in 1,25 jaar. Dat betekent dat elke laadpaaleigenaar ongeveer € 108,- per maand extra zal betalen. Stel de verhoging is 8 cent, dan worden de 5 laadpalen terugverdiend in 3,46 jaar. In dat geval betaalt de laadpaaleigenaar € 39,20 meer per maand.

Een tweede mogelijkheid is de verrekening door middel van een verhoging van de servicekosten. Hierbij komt er een klein bedrag (bijv. € 2,-) bovenop de servicekosten van alle bewoners. Hierdoor wordt de investering terugverdiend met behulp van alle bewoners. Het kan gezien worden als een investering waar iedereen binnen de VvE aan terugbetaalt. 

Als voorbeeld:

Een VvE met 50 bewoners wil graag 5 laadpalen aanvragen voor in de parkeergarage. De laadsnelheid van de palen is 11 kWh en iedere bewoner betaalt € 2,- per maand extra aan servicekosten. Wederom is hier een investering nodig van € 8.000,-. Doordat iedere bewoner € 2,- betaalt, wordt er maandelijks ca. € 100,- terugverdiend. Dit zal betekenen dat in 6,78 jaar de laadpalen worden terugverdiend. Stel deze verhoging is € 3,50 per maand per bewoner, dan worden de 5 laadpalen terugverdiend in 3,88 jaar.

Wat is nu de volgende stap?

Ben jij bestuurder, beheerder of bewoner van een VvE en wil je graag laadpalen in je parkeergarage? Neem dan gerust contact met ons op. Wij horen graag of jouw situatie geschikt is voor het plaatsen van laadpalen. Bij Vandebron staan we open voor al je vragen. We ondersteunen je waar nodig en proberen samen met jou tot een oplossing te komen!

Geschreven door Jesse Boonman

Jesse heeft zijn afstudeerstage gedaan bij het Elektrisch rijden-team van Vandebron en heeft zich verdiept in het ondersteunen van VvE's bij de aanschaf van laadpalen.

Deel dit artikel
Tags
Elektrisch rijdenKennisbankSlim ladenTechVandebron