Bio-energie uit afval, in Barneveld

Net buiten Barneveld, langs de A1, onder het toeziend oog van veel meeuwen en een stel ooievaars, wordt op een afvalstortplaats duurzame bio-energie gewonnen.

Tegenwoordig wordt huishoudelijk afval gescheiden en waar mogelijk gerecycled, maar tot aan de jaren negentig gebeurde dit nog niet. Afval stortte men op gemeentelijke stortplaatsen. Tegenwoordig zijn de meeste stortplaatsen gesloten en afgedekt. In deze gesloten afvalbergen gaat het rottingsproces door en verteerde het organische deel van het afval langzaam. Tijdens dit proces komt er methaan vrij. StortStroom verwerkt deze gassen tot duurzame energie. Op deze manier komt er niet alleen veel minder methaan in de lucht, maar wordt dit methaan ook nog nuttig gebruikt.

Buizenstelsel

Om het methaan te kunnen verwerken is er door de afvalberg een buizensysteem aangelegd. Op diverse plekken bovenop de stortplaats, kan de beschikbaarheid en kwaliteit van het geproduceerde gas worden gecontroleerd en worden geregeld. Aan het einde van het buizenstelsel staat een compressor die het methaan uit de stortplaats zuigt en een motor die het methaan omzet in elektriciteit en warmte.

Recycling

Naast het produceren van bio-energie wordt er in Barneveld nog veel meer aan duurzaamheid gedaan. Per jaar recyclet Vink, het bedrijf dat de afvalstortplaats beheert, zo’n 400.000 ton afval, afkomstig van bedrijven en huishoudens uit de wijde omgeving. Daarnaast zorgt Vink ervoor dat het afval dat niet gerecycled kan worden, op een duurzame manier wordt gestort; door de het afval extra te bevochtigen en een optimale dichtheid aan te houden, wordt het afval sneller afgebroken.

Meer weten over bio-energie of benieuwd waarom Vandebron dit aanbiedt?

Geschreven door Wijnand Beijer

Wijnand was content creator bij Vandebron en werkt tegenwoordig als freelance fotograaf en cameraman.

Deel dit artikel